Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen [...] en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988, Lugano, 16-09-1988[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988

Authentiek : NL

Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988 [Vervallen per 01-01-2010]

Preambule

TITEL I. TOEPASSINGSGEBIED [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2010]

TITEL II. BEVOEGDHEID [Vervallen per 01-01-2010]

Afdeling 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2010]

Afdeling 2. Bijzondere bevoegdheid [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 6 bis [Vervallen per 01-01-2010]

Afdeling 3. Bevoegdheid in verzekeringszaken [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 12 bis [Vervallen per 01-01-2010]

Afdeling 4. Bevoegdheid inzake door consumenten gesloten overeenkomsten [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2010]

Afdeling 5. Exclusieve bevoegdheid [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2010]

Afdeling 6. Door partijen aangewezen bevoegde rechter [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2010]

Afdeling 7. Toetsing van de bevoegdheid en de ontvankelijkheid [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2010]

Afdeling 8. Aanhangigheid en samenhang [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2010]

Afdeling 9. Voorlopige maatregelen en maatregelen tot bewaring van recht [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2010]

TITEL III. ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2010]

Afdeling 1. Erkenning [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2010]

Afdeling 2. Tenuitvoerlegging [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 39 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 41 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 42 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 43 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 45 [Vervallen per 01-01-2010]

Afdeling 3. Gemeenschappelijke bepalingen [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 47 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 48 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2010]

TITEL IV. AUTHENTIEKE AKTEN EN GERECHTELIJKE SCHIKKINGEN [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 50 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 51 [Vervallen per 01-01-2010]

TITEL V. ALGEMENE BEPALINGEN [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 53 [Vervallen per 01-01-2010]

TITEL VI. OVERGANGSBEPALINGEN [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 54 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 54 bis [Vervallen per 01-01-2010]

TITEL VII. VERHOUDING TOT HET VERDRAG VAN BRUSSEL EN TOT ANDERE VERDRAGEN [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 54 ter [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 55 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 58 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 59 [Vervallen per 01-01-2010]

TITEL VIII. SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 60 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 61 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 62 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 64 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 65 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 66 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 67 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 68 [Vervallen per 01-01-2010]

Protocol 1. betreffende enkele onderwerpen van bevoegdheid, wijze van procederen en tenuitvoerlegging [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel I [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel I bis [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel I ter [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel III [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel IV [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel V [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel V bis [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel V ter [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel V quater [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel V quinquies [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel VI [Vervallen per 01-01-2010]

Protocol 2. betreffende de eenheid in de uitlegging van het Verdrag [Vervallen per 01-01-2010]

Preambule

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2010]

Protocol 3. betreffende de toepassing van artikel 57 [Vervallen per 01-01-2010]

De Hoge Verdragsluitende Partijen zijn het volgende overeengekomen:

1 [Vervallen per 01-01-2010]

2 [Vervallen per 01-01-2010]

Verklaring van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Staten die het Verdrag van Lugano hebben ondertekend en Lid zijn van de Europese Gemeenschappen over Protocol 3 betreffende de toepassing van artikel 57 van het Verdrag [Vervallen per 01-01-2010]

Verklaring van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Staten die het Verdrag van Lugano hebben ondertekend en Lid zijn van de Europese Gemeenschappen [Vervallen per 01-01-2010]

Verklaring van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Staten die het Verdrag van Lugano hebben ondertekend en Lid zijn van de Europese Vrijhandelsassociatie [Vervallen per 01-01-2010]