Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Statuut van de Internationale Studiegroep voor Koper, Genève, 24-02-1989[Regeling vervallen per 21-08-2010.]

Geldend van 21-08-2010 t/m heden

Statuut van de Internationale Studiegroep voor Koper

Authentiek : EN

Terms of reference of the International Copper Study Group Establishment [Vervallen per 21-08-2010]

Establishment [Vervallen per 21-08-2010]

1 [Vervallen per 21-08-2010]

Objective [Vervallen per 21-08-2010]

2 [Vervallen per 21-08-2010]

Definitions [Vervallen per 21-08-2010]

3 [Vervallen per 21-08-2010]

Functions [Vervallen per 21-08-2010]

4 [Vervallen per 21-08-2010]

Membership [Vervallen per 21-08-2010]

5 [Vervallen per 21-08-2010]

Powers of the Group [Vervallen per 21-08-2010]

6 [Vervallen per 21-08-2010]

Headquarters [Vervallen per 21-08-2010]

7 [Vervallen per 21-08-2010]

Decision-making [Vervallen per 21-08-2010]

8 [Vervallen per 21-08-2010]

Standing Committee [Vervallen per 21-08-2010]

9 [Vervallen per 21-08-2010]

Committees and subsidiary bodies [Vervallen per 21-08-2010]

10 [Vervallen per 21-08-2010]

Secretariat [Vervallen per 21-08-2010]

11 [Vervallen per 21-08-2010]

Co-operation with others [Vervallen per 21-08-2010]

12 [Vervallen per 21-08-2010]

Relationship with the Common Fund [Vervallen per 21-08-2010]

13 [Vervallen per 21-08-2010]

Legal status [Vervallen per 21-08-2010]

14 [Vervallen per 21-08-2010]

Budget contributions [Vervallen per 21-08-2010]

15 [Vervallen per 21-08-2010]

Statistics and information [Vervallen per 21-08-2010]

16 [Vervallen per 21-08-2010]

Annual assessment and reports [Vervallen per 21-08-2010]

17 [Vervallen per 21-08-2010]

Market development [Vervallen per 21-08-2010]

18 [Vervallen per 21-08-2010]

Studies [Vervallen per 21-08-2010]

19 [Vervallen per 21-08-2010]

Obligations of members [Vervallen per 21-08-2010]

20 [Vervallen per 21-08-2010]

Amendment [Vervallen per 21-08-2010]

21 [Vervallen per 21-08-2010]

Entry into force [Vervallen per 21-08-2010]

22 [Vervallen per 21-08-2010]

Withdrawal [Vervallen per 21-08-2010]

23 [Vervallen per 21-08-2010]

Termination [Vervallen per 21-08-2010]

24 [Vervallen per 21-08-2010]

Reservations [Vervallen per 21-08-2010]

25 [Vervallen per 21-08-2010]

Annex Trade in copper1 [Vervallen per 21-08-2010]

Vertaling : NL

Statuut van de Internationale Studiegroep voor Koper [Vervallen per 21-08-2010]

Oprichting [Vervallen per 21-08-2010]

1 [Vervallen per 21-08-2010]

Doelstelling [Vervallen per 21-08-2010]

2 [Vervallen per 21-08-2010]

Definities [Vervallen per 21-08-2010]

3 [Vervallen per 21-08-2010]

Taken [Vervallen per 21-08-2010]

4 [Vervallen per 21-08-2010]

Lidmaatschap [Vervallen per 21-08-2010]

5 [Vervallen per 21-08-2010]

Bevoegdheden van de Groep [Vervallen per 21-08-2010]

6 [Vervallen per 21-08-2010]

Zetel [Vervallen per 21-08-2010]

7 [Vervallen per 21-08-2010]

Besluitvorming [Vervallen per 21-08-2010]

8 [Vervallen per 21-08-2010]

Permanente Commissie [Vervallen per 21-08-2010]

9 [Vervallen per 21-08-2010]

Commissies en hulporganen [Vervallen per 21-08-2010]

10 [Vervallen per 21-08-2010]

Secretariaat [Vervallen per 21-08-2010]

11 [Vervallen per 21-08-2010]

Samenwerking met anderen [Vervallen per 21-08-2010]

12 [Vervallen per 21-08-2010]

Betrekkingen met het Gemeenschappelijk Fonds [Vervallen per 21-08-2010]

13 [Vervallen per 21-08-2010]

Rechtspositie [Vervallen per 21-08-2010]

14 [Vervallen per 21-08-2010]

Begrotingsbijdragen [Vervallen per 21-08-2010]

15 [Vervallen per 21-08-2010]

Statistieken en informatie [Vervallen per 21-08-2010]

16 [Vervallen per 21-08-2010]

Jaarlijkse evaluatie en verslagen [Vervallen per 21-08-2010]

17 [Vervallen per 21-08-2010]

Marktontwikkeling [Vervallen per 21-08-2010]

18 [Vervallen per 21-08-2010]

Studies [Vervallen per 21-08-2010]

19 [Vervallen per 21-08-2010]

Verplichtingen van de leden [Vervallen per 21-08-2010]

20 [Vervallen per 21-08-2010]

Wijzigingen [Vervallen per 21-08-2010]

21 [Vervallen per 21-08-2010]

Inwerkingtreding [Vervallen per 21-08-2010]

22 [Vervallen per 21-08-2010]

Opzegging [Vervallen per 21-08-2010]

23 [Vervallen per 21-08-2010]

Beëindiging [Vervallen per 21-08-2010]

24 [Vervallen per 21-08-2010]

Voorbehouden [Vervallen per 21-08-2010]

25 [Vervallen per 21-08-2010]

Bijlage Handel in koper2 [Vervallen per 21-08-2010]

  • ^ [1]

    Annual average for the period 1984-1986 of imports and exports of ores and concentrates, measured in copper metal content, and unrefined and refined copper for countries which participated in the United Nations Conference on Copper, 1988.

  • ^ [2]

    Jaarlijks gemiddeld voor de periode 1984-1986 van importen en exporten van ertsen en concentraten, gemeten in gehalte aan kopermetaal alsmede ongeraffineerd en geraffineerd koper voor landen die deenemen aan de VN-conferentie voor koper 1988.