Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tsjaad betreffende [...] voor ontwikkelingssamenwerking en bewustwording, N'Djaména, 05-04-1988[Regeling vervallen per 04-09-2010.]

Geldend van 04-09-2010 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tsjaad betreffende de ter beschikkingstelling aan Tsjaad van ontwikkelingswerkers van de SNV-Organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en bewustwording

Authentiek : FR

Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Tchad concernant la mise à disposition du Tchad d'assistants techniques de la SNV - Association Néerlandaise d'Assistance au Développement [Vervallen per 04-09-2010]

Article premier [Vervallen per 04-09-2010]

Article 2 [Vervallen per 04-09-2010]

Article 3 [Vervallen per 04-09-2010]

Article 4 [Vervallen per 04-09-2010]

Article 5 [Vervallen per 04-09-2010]

Article 6 [Vervallen per 04-09-2010]

Article 7 [Vervallen per 04-09-2010]

Article 8 [Vervallen per 04-09-2010]

Article 9 [Vervallen per 04-09-2010]

Article 10 [Vervallen per 04-09-2010]

Vertaling : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tsjaad betreffende de terbeschikkingstelling aan Tsjaad van ontwikkelingswerkers van de SNV - Organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en bewustwording [Vervallen per 04-09-2010]

Artikel 1 [Vervallen per 04-09-2010]

Artikel 2 [Vervallen per 04-09-2010]

Artikel 3 [Vervallen per 04-09-2010]

Artikel 4 [Vervallen per 04-09-2010]

Artikel 5 [Vervallen per 04-09-2010]

Artikel 6 [Vervallen per 04-09-2010]

Artikel 7 [Vervallen per 04-09-2010]

Artikel 8 [Vervallen per 04-09-2010]

Artikel 9 [Vervallen per 04-09-2010]

Artikel 10 [Vervallen per 04-09-2010]