Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en Zijner Majesteits [...] inzake de tewerkstelling van Nederlandse vrijwilligers, Katmandoe, 16-05-1983[Regeling vervallen per 10-08-2010.]

Geldend van 10-08-2010 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en Zijner Majesteits Regering van Nepal inzake de tewerkstelling van Nederlandse vrijwilligers

Authentiek : EN

Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and His Majesty's Government of Nepal concerning the employment of Netherlands Volunteers [Vervallen per 10-08-2010]

Article 1 [Vervallen per 10-08-2010]

Article 2 [Vervallen per 10-08-2010]

Article 3 [Vervallen per 10-08-2010]

Article 4 [Vervallen per 10-08-2010]

Article 5 [Vervallen per 10-08-2010]

Article 6 [Vervallen per 10-08-2010]

Article 7 [Vervallen per 10-08-2010]

Article 8 [Vervallen per 10-08-2010]

Article 9 [Vervallen per 10-08-2010]

Vertaling : NL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en Zijner Majesteits Regering van Nepal inzake de tewerkstelling van Nederlandse Vrijwilligers [Vervallen per 10-08-2010]

Artikel 1 [Vervallen per 10-08-2010]

Artikel 2 [Vervallen per 10-08-2010]

Artikel 3 [Vervallen per 10-08-2010]

Artikel 4 [Vervallen per 10-08-2010]

Artikel 5 [Vervallen per 10-08-2010]

Artikel 6 [Vervallen per 10-08-2010]

Artikel 7 [Vervallen per 10-08-2010]

Artikel 8 [Vervallen per 10-08-2010]

Artikel 9 [Vervallen per 10-08-2010]