Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek China tot [...] belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, Beijing, 13-05-1987[Regeling vervallen per 31-08-2014.]

Geldend van 31-08-2014 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 1. Personen op wie de overeenkomst van toepassing is [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 2. Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 4. Woonplaats [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 5. Vaste inrichting [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 6. Inkomsten uit onroerende goederen [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 7. Winst uit onderneming [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 8. Zee- en luchtvaart [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 9. Gelieerde ondernemingen [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 10. Dividenden [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 11. Interest [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 12. Royalty's [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 13. Vermogenswinsten [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 14. Zelfstandige arbeid [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 15. Niet-zelfstandige arbeid [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 16. Bestuurders- en commissarissenbeloningen [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 17. Artiesten en sportbeoefenaars [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 18. Pensioenen [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 19. Overheidsfuncties [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 20. Docenten en wetenschappelijke onderzoekers [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 21. Studenten en personen in opleiding [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 22. Overige inkomsten [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 23. Vermijding van dubbele belasting [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 24. Non-discriminatie [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 25. Regeling voor onderling overleg [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 26. Uitwisseling van inlichtingen [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 27. Diplomatieke en consulaire ambtenaren [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 28. Inwerkingtreding [Vervallen per 31-08-2014]

Artikel 29. Beƫindiging [Vervallen per 31-08-2014]

Protocol [Vervallen per 31-08-2014]

I. Ad Artikel 2 [Vervallen per 31-08-2014]

II. Ad Artikel 7 [Vervallen per 31-08-2014]

III. Ad Artikel 7 [Vervallen per 31-08-2014]

IV. Ad Artikel 8 [Vervallen per 31-08-2014]

V. Ad Artikel 10 [Vervallen per 31-08-2014]

VI. Ad Artikel 10 [Vervallen per 31-08-2014]

VII. Ad Artikel 12 [Vervallen per 31-08-2014]

VIII. Ad Artikel 10, 11 en 12 [Vervallen per 31-08-2014]

IX. Ad Artikel 13 [Vervallen per 31-08-2014]

X. Ad Artikelen 18 en 19 [Vervallen per 31-08-2014]