Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten [...] inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, Den Haag, 27-08-2004[Regeling vervallen per 01-01-2018.]

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Groothertogdom Luxemburg betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

Authentiek : NL

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan [Vervallen per 01-01-2018]

Aanhangsel Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Groothertogdom Luxemburg betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 1. Toepassingsgebied [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 2. Definities [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 3. Identiteit en woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 4. Automatische gegevensuitwisseling [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 5. Overgangsbepalingen [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 6. Verdeling van belastingopbrengsten [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 7. Uitzonderingen op de procedure van bronbelasting [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 8. Voorkomen van dubbele belasting [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 9. Andere bronbelastingen [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 10. Omzetting [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 11. Bijlage [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 12. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 13. Beƫindiging [Vervallen per 01-01-2018]

Bijlage [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 7. Geheimhouding [Vervallen per 01-01-2018]

Nr. II [Vervallen per 01-01-2018]