Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden [...] voor kernonderzoek, te Delft van 26 juni – 7 juli 2006, Wenen, 30-05-2006[Regeling vervallen per 30-05-2007.]

Geldend van 30-05-2007 t/m heden

Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) betreffende de cursus inzake de beveiliging van reactoren voor kernonderzoek, te Delft van 26 juni – 7 juli 2006

Authentiek : EN

Nr. I. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY [Vervallen per 30-05-2007]

1 [Vervallen per 30-05-2007]

2 [Vervallen per 30-05-2007]

3 [Vervallen per 30-05-2007]

4 [Vervallen per 30-05-2007]

5 [Vervallen per 30-05-2007]

Annex A. LIST OF MEMBER STATES TO BE INVITED [Vervallen per 30-05-2007]

Annex B. Regional Training Course on the Security of Nuclear Research Reactors [Vervallen per 30-05-2007]

Nr. II [Vervallen per 30-05-2007]