Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese [...] van de Europese Octrooiorganisatie en hun gezinsleden, München, 13-12-2005[Regeling vervallen per 27-06-2006 met terugwerkende kracht tot en met 27-06-2006.]

Geldend van 27-06-2006 t/m heden

Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Octrooiorganisatie betreffende privileges en immuniteiten van het personeel van de Europese Octrooiorganisatie en hun gezinsleden

Authentiek : NL

Nr. I [Vervallen per 27-06-2006]

1. Begripsomschrijvingen [Vervallen per 27-06-2006]

2. Voorrechten en immuniteiten [Vervallen per 27-06-2006]

3. Vaststelling van de categorieën [Vervallen per 27-06-2006]

4. Reikwijdte van het Verdrag [Vervallen per 27-06-2006]

Nr. II [Vervallen per 27-06-2006]