Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en [...] inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, Anguilla, 09-12-2004[Regeling vervallen per 01-01-2018.]

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Anguilla betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

Authentiek : EN

Nr. I [Vervallen per 01-01-2018]

Appendix Convention between the Government of Anguilla and the Government of the Kingdom of the Netherlands concerning the automatic exchange of information about savings income in the form of interest payments [Vervallen per 01-01-2018]

Article 1. General Scope [Vervallen per 01-01-2018]

Article 2. Definitions [Vervallen per 01-01-2018]

Article 3. Identity and residence of beneficial owners [Vervallen per 01-01-2018]

Article 4. Automatic exchange of information [Vervallen per 01-01-2018]

Article 5. Transposition [Vervallen per 01-01-2018]

Article 6. Annex [Vervallen per 01-01-2018]

Article 7. Entry into force [Vervallen per 01-01-2018]

Article 8. Termination [Vervallen per 01-01-2018]

Annex Text of Article 7 of Directive 77/799/EEC [Vervallen per 01-01-2018]

Nr. II [Vervallen per 01-01-2018]

Vertaling : NL

Brief Nr. I [Vervallen per 01-01-2018]

Aanhangsel Overeenkomst tussen de Regering van Anguilla en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 1. Toepassingsgebied [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 2. Definities [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 3. Identiteit en woonplaats van de uiteindelijk gerechtigden [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 4. Automatische gegevensuitwisseling [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 5. Omzetting [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 6. Bijlage [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 7. inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 8. Beƫindiging [Vervallen per 01-01-2018]

Bijlage Tekst van artikel 7 van Richtlijn 77/799/EEG [Vervallen per 01-01-2018]

Nr. II [Vervallen per 01-01-2018]