Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en [...] betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, Brussel, 03-02-2005[Regeling vervallen per 13-11-2016.]

Geldend van 13-11-2016 t/m heden

Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Jersey betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden

Authentiek : EN

Agreement in the form of an exchange of letters concerning the taxation of savings income and the provisional application thereof [Vervallen per 13-11-2016]

Appendix Agreement on the taxation of savings income between Jersey and the Kingdom of the Netherlands [Vervallen per 13-11-2016]

Article 1. Retention of tax by paying agents [Vervallen per 13-11-2016]

Article 2. Reporting of Information by Paying Agents [Vervallen per 13-11-2016]

Article 3. Exceptions to the retention tax procedure [Vervallen per 13-11-2016]

Article 4. Basis of assessment for retention tax [Vervallen per 13-11-2016]

Article 5. Definition of beneficial owner [Vervallen per 13-11-2016]

Article 6. Identity and residence of beneficial owners [Vervallen per 13-11-2016]

Article 7. Definition of paying agent [Vervallen per 13-11-2016]

Article 8. Definition of interest payment [Vervallen per 13-11-2016]

Article 9. Retention Tax Revenue sharing [Vervallen per 13-11-2016]

Article 10. Elimination of double taxation [Vervallen per 13-11-2016]

Article 11. Transitional provisions for negotiable debt securities [Vervallen per 13-11-2016]

Article 12. Mutual agreement procedure [Vervallen per 13-11-2016]

Article 13. Confidentiality [Vervallen per 13-11-2016]

Article 14. Transitional Period [Vervallen per 13-11-2016]

Article 15. Entry into force [Vervallen per 13-11-2016]

Article 16. Termination [Vervallen per 13-11-2016]

Article 17. Application and suspension of application [Vervallen per 13-11-2016]

Annex List of related entities referred to in Article 11 [Vervallen per 13-11-2016]

Nr. II [Vervallen per 13-11-2016]

Vertaling : NL

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan [Vervallen per 13-11-2016]

Aanhangsel Overeenkomst betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen Jersey en het Koninkrijk der Nederlanden [Vervallen per 13-11-2016]

Artikel 1. Inhouding van belasting door uitbetalende instanties [Vervallen per 13-11-2016]

Artikel 2. Informatieverschaffing door uitbetalende instanties [Vervallen per 13-11-2016]

Artikel 3. Uitzonderingen op de procedure van bronbelasting [Vervallen per 13-11-2016]

Artikel 4. Grondslag voor vaststelling van bronbelasting [Vervallen per 13-11-2016]

Artikel 5. Definitie van uiteindelijk gerechtigde [Vervallen per 13-11-2016]

Artikel 6. Identiteit en woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde [Vervallen per 13-11-2016]

Artikel 7. Definitie van uitbetalende instanties [Vervallen per 13-11-2016]

Artikel 8. Definitie van rentebetaling [Vervallen per 13-11-2016]

Artikel 9. Verdeling van de opbrengsten van bronbelasting [Vervallen per 13-11-2016]

Artikel 10. Voorkomen van dubbele belasting [Vervallen per 13-11-2016]

Artikel 11. Overgangsbepalingen voor verhandelbare schuldbewijzen [Vervallen per 13-11-2016]

Artikel 12. Regeling voor onderling overleg [Vervallen per 13-11-2016]

Artikel 13. Vertrouwelijkheid [Vervallen per 13-11-2016]

Artikel 14. Overgangsperiode [Vervallen per 13-11-2016]

Artikel 15. Inwerkingtreding [Vervallen per 13-11-2016]

Artikel 16. Beƫindiging [Vervallen per 13-11-2016]

Artikel 17. Toepassing en opschorting van toepassing [Vervallen per 13-11-2016]

Bijlage Lijst van verwante entiteiten zoals bedoeld in Artikel 11 [Vervallen per 13-11-2016]

Nr. II [Vervallen per 13-11-2016]