Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde [...] training en oefeningen op de Nederlandse Antillen en Aruba, 's-Gravenhage, 03-05-2005[Regeling vervallen per 03-05-2013.]

Geldend van 03-05-2013 t/m heden

Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van militair- en burgerpersoneel van de Amerikaanse Strijdkrachten tijdens militaire training en oefeningen op de Nederlandse Antillen en Aruba

Authentiek : EN

Nr. I [Vervallen per 03-05-2013]

Article I. Temporary stationing of U.S. Armed Forces [Vervallen per 03-05-2013]

Article II. Use of facilities [Vervallen per 03-05-2013]

Article III. Applicability Of Nato Sofa [Vervallen per 03-05-2013]

Article IV. Settlement Of Disputes [Vervallen per 03-05-2013]

Article V. Territorial applicability [Vervallen per 03-05-2013]

Article VI. Interpretation [Vervallen per 03-05-2013]

Article VII. Duration [Vervallen per 03-05-2013]

Nr. II [Vervallen per 03-05-2013]