Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Octrooiorganisatie inzake de tewerkstelling van gezinsleden, 's-Gravenhage, 06-04-2005[Regeling vervallen per 27-06-2006.]

Geldend van 27-06-2006 t/m heden

Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Octrooiorganisatie inzake de tewerkstelling van gezinsleden

Authentiek : EN

Nr. I [Vervallen per 27-06-2006]

1 [Vervallen per 27-06-2006]

2 [Vervallen per 27-06-2006]

3 [Vervallen per 27-06-2006]

4 [Vervallen per 27-06-2006]

Nr. II [Vervallen per 27-06-2006]