Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Letland inzake de export en handhaving van socialeverzekeringsuitkeringen, Riga, 14-09-2004[Regeling vervallen per 01-05-2010.]

Geldend van 01-05-2010 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Letland inzake de export en handhaving van socialeverzekeringsuitkeringen

Authentiek : NL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Letland inzake de export en handhaving van socialeverzekeringsuitkeringen [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 1. Begripsomschrijvingen [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 2. Materiële werkingssfeer [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 3. Personele werkingssfeer [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 4. Export van uitkeringen [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 5. Identificatie [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 6. Verificatie van aanvragen en betalingen [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 7. Geneeskundig onderzoek [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 8. Erkenning van beslissingen en uitspraken [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 9. Terugvordering van onverschuldigde betalingen en administratieve boetes [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 10. Bescherming van persoonsgegevens [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 11. Uitvoering van het Verdrag [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 12. Taal [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 13. Beslechting van geschillen [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 14. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 15. Territoriale toepassing [Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 16. Beëindiging [Vervallen per 01-05-2010]