Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag inzake postale financiële diensten, Beijing, 15-09-1999[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Verdrag inzake postale financiële diensten

Authentiek : FR

Arrangement concernant les services de paiement de la poste [Vervallen per 01-01-2006]

CHAPITRE I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES [Vervallen per 01-01-2006]

Article premier. Objet de l'Arrangement [Vervallen per 01-01-2006]

Article 2. Différents produits pouvant être offerts [Vervallen per 01-01-2006]

CHAPITRE II. DÉPÔT DES ORDRES [Vervallen per 01-01-2006]

Article 3. Emission des titres et admission des ordres de paiement (monnaie, conversion, montant) [Vervallen per 01-01-2006]

Article 4. Taxes [Vervallen per 01-01-2006]

CHAPITRE III. TRANSMISSION DES ORDRES [Vervallen per 01-01-2006]

Article 5. Moyens d'échange [Vervallen per 01-01-2006]

CHAPITRE IV. TRAITEMENT DANS LE PAYS DE PAIEMENT ET RÉCLAMATIONS [Vervallen per 01-01-2006]

Article 6. Paiement [Vervallen per 01-01-2006]

Article 7. Réclamations [Vervallen per 01-01-2006]

Article 8. Responsabilité [Vervallen per 01-01-2006]

CHAPITRE V. DÉCOMPTES, COMPTES DE LIAISON [Vervallen per 01-01-2006]

Article 9. Rémunération de l'administration de paiement [Vervallen per 01-01-2006]

Article 10. Relations financières entre les administrations participantes [Vervallen per 01-01-2006]

CHAPITRE VI. LE POSTCHÈQUE [Vervallen per 01-01-2006]

Article 11. Fonctionnement des postchèques [Vervallen per 01-01-2006]

CHAPITRE VII. LE RÉSEAU POSTNET [Vervallen per 01-01-2006]

Article 12. Conditions d'adhésion et de participation [Vervallen per 01-01-2006]

CHAPITRE VIII. LES ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT [Vervallen per 01-01-2006]

Article 13. Définition du service [Vervallen per 01-01-2006]

CHAPITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES [Vervallen per 01-01-2006]

Article 14. Demande d'ouverture d'un compte courant postal à l'étranger [Vervallen per 01-01-2006]

CHAPITRE X. DISPOSITIONS FINALES [Vervallen per 01-01-2006]

Article 15. Dispositions finales [Vervallen per 01-01-2006]

Vertaling : NL

Verdrag inzake postale financiële diensten [Vervallen per 01-01-2006]

HOOFDSTUK I. INLEIDENDE BEPALINGEN [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1. Voorwerp van het Verdrag [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2. Verschillende diensten die kunnen worden aangeboden [Vervallen per 01-01-2006]

HOOFDSTUK II. INDIENING VAN BETAALOPDRACHTEN [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 3. Uitgifte van acceptgirokaarten en acceptatie van betaalopdrachten (munteenheid, wisselkoers, bedrag) [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 4. Heffingen [Vervallen per 01-01-2006]

HOOFDSTUK III. VERZENDING VAN BETAALOPDRACHTEN [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 5. Middelen voor uitwisseling [Vervallen per 01-01-2006]

HOOFDSTUK IV. BEHANDELING IN HET LAND VAN UITBETALING EN KLACHTEN [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 6. Uitbetaling [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 7. Klachten [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 8. Aansprakelijkheid [Vervallen per 01-01-2006]

HOOFDSTUK V. AFTREK, CLEARANCE-REKENINGEN [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 9. Vergoeding van de postdienst van uitbetaling [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 10. Financiële betrekkingen tussen de deelnemende postdiensten [Vervallen per 01-01-2006]

HOOFDSTUK VI. DE POSTCHEQUE [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 11. Werking van postcheques [Vervallen per 01-01-2006]

HOOFDSTUK VII. HET POSTNET-NETWERK [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 12. Voorwaarden voor toetreding en deelname [Vervallen per 01-01-2006]

HOOFDSTUK VIII. REMBOURSZENDINGEN [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 13. Omschrijving van de dienst [Vervallen per 01-01-2006]

HOOFDSTUK IX. DIVERSE BEPALINGEN [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 14. Verzoek om opening van een girorekening in het buitenland [Vervallen per 01-01-2006]

HOOFDSTUK X. SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 15. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2006]