Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden [...] after radiotherapy" te Amsterdam op 28 en 29 oktober 2004, Wenen, 01-10-2004[Regeling vervallen per 01-10-2005.]

Geldend van 01-10-2005 t/m heden

Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie houdende een verdrag inzake een „Technical Meeting on Identifying target molecules to help normal cells escape death after radiotherapy" te Amsterdam op 28 en 29 oktober 2004

Authentiek : EN

Nr. 1. International Atomic Energy Agency [Vervallen per 01-10-2005]

1 [Vervallen per 01-10-2005]

2 [Vervallen per 01-10-2005]

3 [Vervallen per 01-10-2005]

4 [Vervallen per 01-10-2005]

5 [Vervallen per 01-10-2005]

Annex A. LIST OF MEMBER STATES TO BE INVITED [Vervallen per 01-10-2005]

Annex B [Vervallen per 01-10-2005]

Nr. II. Permanent Mission of the Kingdom of the Netherlands to the United Nations Organizations in Vienna [Vervallen per 01-10-2005]