Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek [...] aanwezig in Suriname in verband met training en opleiding, Paramaribo, 26-08-2004[Regeling vervallen per 26-08-2010.]

Geldend van 26-08-2010 t/m heden

Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname inzake de status van Nederlandse militairen en Nederlands burgerpersoneel, aanwezig in Suriname in verband met training en opleiding

Authentiek : NL

Nr. I [Vervallen per 26-08-2010]

Artikel I. Voorrechten en immuniteiten [Vervallen per 26-08-2010]

Artikel II. Nadere regelingen [Vervallen per 26-08-2010]

Artikel III. Voorwaarden inzake binnenkomst en vertrek [Vervallen per 26-08-2010]

Artikel IV. Aansprakelijkheid [Vervallen per 26-08-2010]

Artikel V. Geneeskundige en tandheelkundige verzorging [Vervallen per 26-08-2010]

Artikel VI. Wapens en munitie [Vervallen per 26-08-2010]

Artikel VII. Rijbewijzen en gebruik van wegen [Vervallen per 26-08-2010]

Artikel VIII. Communicatie [Vervallen per 26-08-2010]

Artikel IX. Geschillen [Vervallen per 26-08-2010]

Artikel X. Duur [Vervallen per 26-08-2010]

Nr. II [Vervallen per 26-08-2010]