Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanvullend Protocol bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt [...] Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, Brussel, 27-04-2005[Regeling vervallen per 01-01-2007.]

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Aanvullend Protocol bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Aanvullend Protocol bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie [Vervallen per 01-01-2007]

AFDELING I [Vervallen per 01-01-2007]

VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2007]

HET VERSTRIJKEN VAN HET EGKS-VERDRAG [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2007]

AFDELING II [Vervallen per 01-01-2007]

LANDBOUWPRODUCTEN [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2007]

AFDELING III [Vervallen per 01-01-2007]

OORSPRONGSREGELS [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2007]

Afdeling IV. ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2007]

Afdeling V. OVERGANGSBEPALINGEN [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 6. Bewijs van oorsprong en administratieve samenwerking [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 7. Goederen die onderweg zijn of zich in voorlopige opslag bevinden [Vervallen per 01-01-2007]

Afdeling VI. ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2007]