Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, Luxemburg, 29-10-2001[Regeling vervallen per 01-07-2013.]

Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds

Authentiek : NL

Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2013]

TITEL I. ALGEMENE BEGINSELEN [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2013]

TITEL II. POLITIEKE DIALOOG [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 9 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 10 [Vervallen per 01-07-2013]

TITEL III. REGIONALE SAMENWERKING [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 11 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 12. Samenwerking met andere landen die een stabilisatie- en associatieovereenkomst hebben ondertekend [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 13. Samenwerking met andere bij het stabilisatie- en associatieproces betrokken landen [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 14. Samenwerking met kandidaat-lidstaten van de EU [Vervallen per 01-07-2013]

TITEL IV. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 15 [Vervallen per 01-07-2013]

Hoofdstuk I. INDUSTRIEPRODUCTEN [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 16 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 17 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 18 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 19 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 20 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 21 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 22 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 23 [Vervallen per 01-07-2013]

Hoofdstuk II [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 24. Definitie [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 25 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 26 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 27. Landbouwproducten [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 28. Visserijproducten [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 29 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 30 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 31 [Vervallen per 01-07-2013]

Hoofdstuk III. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 32 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 33. Standstill [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 34. Verbod op fiscale discriminatie [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 35 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 36. Douane-unies, vrijhandelszones, regelingen voor grensverkeer [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 37. Dumping [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 38. Algemene vrijwaringsclausule [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 39. Tekortclausule [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 40. Staatsmonopolies [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 41 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 42. Toegestane beperkingen [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 43 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 44 [Vervallen per 01-07-2013]

TITEL V. VERKEER VAN WERKNEMERS, VESTIGING, VERRICHTEN VAN DIENSTEN, KAPITAAL [Vervallen per 01-07-2013]

Hoofdstuk I. VERKEER VAN WERKNEMERS [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 45 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 46 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 47 [Vervallen per 01-07-2013]

Hoofdstuk II. VESTIGING [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 48 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 49 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 50 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 51 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 52 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 53 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 54 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 55 [Vervallen per 01-07-2013]

Hoofdstuk III. VERLENEN VAN DIENSTEN [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 56 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 57 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 58 [Vervallen per 01-07-2013]

Hoofdstuk IV. BETALINGS- EN KAPITAALVERKEER [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 59 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 60 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 61 [Vervallen per 01-07-2013]

Hoofdstuk V. ALGEMENE BEPALINGEN [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 62 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 63 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 64 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 65 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 66 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 67 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 68 [Vervallen per 01-07-2013]

TITEL VI. HARMONISATIE VAN WETGEVING, RECHTSHANDHAVING EN MEDEDINGINGSREGELS [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 69 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 70 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 71. Intellectuele, industriële en commerciële eigendom [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 72. Overheidsopdrachten [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 73. Normalisatie, metrologie, accreditering en conformiteitsbeoordeling [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 74. Bescherming van de consument [Vervallen per 01-07-2013]

Titel VII. JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN [Vervallen per 01-07-2013]

INLEIDING [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 75. Institutionele versterking en de rechtsstaat [Vervallen per 01-07-2013]

SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN HET VERKEER VAN PERSONEN [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 76. Visa, grenscontrole, asiel en migratie [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 77. Preventie van en controle op illegale immigratie; overname [Vervallen per 01-07-2013]

SAMENWERKING INZAKE DE BESTRIJDING VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE BESTRIJDING VAN DRUGS [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 78. Witwassen van geld [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 79. Samenwerking op het gebied van drugs [Vervallen per 01-07-2013]

SAMENWERKING OP STRAFRECHTELIJK GEBIED [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 80. Voorkoming en bestrijding van misdrijven en andere illegale activiteiten [Vervallen per 01-07-2013]

TITEL VIII. SAMENWERKINGSBELEID [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 81 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 82. Economisch beleid [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 83. Samenwerking op het gebied van statistiek [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 84. Financiële diensten, banksector, verzekeringen [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 85. Stimulering en bescherming van investeringen [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 86. Samenwerking op het gebied van de industrie [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 87. Midden- en kleinbedrijf [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 88. Toerisme [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 89. Douane [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 90. Belastingen [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 91. Samenwerking op sociaal gebied [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 92. Landbouw en de agro-industriële sector [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 93. Visserij [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 94. Onderwijs en opleiding [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 95. Samenwerking op cultureel gebied [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 96. Informatie en communicatie [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 97. Samenwerking op audiovisueel gebied [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 98. Elektronische communicatie-infrastructuur en aanverwante diensten [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 99. Informatiemaatschappij [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 100. Vervoer [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 101. Energie [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 102. Nucleaire veiligheid [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 103. Milieu [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 104 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 105. Regionale en plaatselijke ontwikkeling [Vervallen per 01-07-2013]

TITEL IX. FINANCIËLE SAMENWERKING [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 106 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 107 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 108 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 109 [Vervallen per 01-07-2013]

TITEL X. INSTITUTIONELE, ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 110 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 111 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 112 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 113 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 114 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 115 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 116 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 117 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 118 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 119 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 120 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 121 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 122 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 123 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 124 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 125 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 126 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 127 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 128 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 129 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 130. Interimovereenkomst [Vervallen per 01-07-2013]

Protocol nr. 1. Inzake textiel- en kledingproducten [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2013]

Protocol nr 2. Inzake ijzer- en staalproducten [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2013]

Protocol nr. 3. Inzake de handel tussen Kroatië en de gemeenschap in bewerkte landbouwproducten [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2013]

Protocol 4. betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en administratieve samenwerking met het oog op de toepassing van de bepalingen van deze overeenkomst tussen de gemeenschap en Kroatië [Vervallen per 01-07-2013]

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 1. Definities [Vervallen per 01-07-2013]

TITEL II. DEFINITIE VAN HET BEGRIP „PRODUCTEN VAN OORSPRONG” [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 2. Algemene voorwaarden [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 3. Bilaterale cumulatie in de Gemeenschap [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 4. Bilaterale cumulatie in Kroatië [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 5. Geheel en al verkregen producten [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 6. Toereikende bewerking of verwerking [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 7. Ontoereikende bewerking of verwerking [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 8. Determinerende eenheid [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 9. Accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 10. Stellen en assortimenten [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 11. Neutrale elementen [Vervallen per 01-07-2013]

TITEL III. TERRITORIALE VOORWAARDEN [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 12. Territorialiteitsbeginsel [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 13. Rechtstreeks vervoer [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 14. Tentoonstellingen [Vervallen per 01-07-2013]

TITEL IV. TERUGGAVE EN VRIJSTELLING VAN RECHTEN [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 15. Verbod op de teruggave of vrijstelling van douanerechten [Vervallen per 01-07-2013]

TITEL V. BEWIJS VAN OORSPRONG [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 16. Algemene voorwaarden [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 17. Procedure voor de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 18. Afgifte achteraf van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 19. Afgifte van een duplicaat van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 20. Afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 aan de hand van een eerder opgesteld of afgegeven bewijs van oorsprong [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 21. Gescheiden boekhouding [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 22. Voorwaarden voor het opstellen van een factuurverklaring [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 23. Toegelaten exporteurs [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 24. Geldigheid van bewijzen van oorsprong [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 25. Overlegging van bewijzen van oorsprong [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 26. Invoer in deelzendingen [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 27. Vrijstelling van bewijs van oorsprong [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 28. Bewijsstukken [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 29. Bewaring van bewijzen van oorsprong en andere bewijsstukken [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 30. Verschillen en vormfouten [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 31. Bedragen in euro [Vervallen per 01-07-2013]

TITEL VI. ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 32. Wederzijdse bijstand [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 33. Controle van bewijzen van oorsprong [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 34. Beslechting van geschillen [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 35. Sancties [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 36. Vrije zones [Vervallen per 01-07-2013]

TITEL VII. CEUTA EN MELILLA [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 37. Toepassing van het protocol [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 38. Bijzondere voorwaarden [Vervallen per 01-07-2013]

TITEL VIII. SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 39. Wijzigingen van het protocol [Vervallen per 01-07-2013]

Protocol nr. 5. inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 1. Definities [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 2. Toepassingsgebied [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 3. Bijstand op verzoek [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 4. Ongevraagde bijstand [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 5. Afgifte van documenten en kennisgeving van besluiten [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 6. Vorm en inhoud van verzoeken om bijstand [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 7. Behandeling van verzoeken [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 8. Vorm waarin de informatie dient te worden verstrekt [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 9. Gevallen waarin geen bijstand behoeft te worden verleend [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 10. Uitwisseling van informatie en geheimhouding [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 11. Deskundigen en getuigen [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 12. Kosten van de bijstand [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 13. Tenuitvoerlegging [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 14. Andere overeenkomsten [Vervallen per 01-07-2013]

Protocol nr. 6. inzake het vervoer over land [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 1. Doel [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 2. Toepassingsgebied [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 3. Definities [Vervallen per 01-07-2013]

Infrastructuur [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 4. Algemeen [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 5. Planning [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 6. Financiële aspecten [Vervallen per 01-07-2013]

Vervoer per spoor en gecombineerd vervoer [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 7. Algemeen [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 8. Bijzondere aspecten met betrekking tot de infrastructuur [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 9. Begeleidende maatregelen [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 10. Rol van de spoorwegen [Vervallen per 01-07-2013]

Vervoer over de weg [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 11. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 12. Toegang tot de markt [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 13. Belastingen, tol en andere heffingen [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 14. Afmetingen en gewichten [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 15. Milieu [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 16. Sociale aspecten [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 17. Bepalingen betreffende het verkeer [Vervallen per 01-07-2013]

Vereenvoudiging van formaliteiten [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 18. Vereenvoudiging van formaliteiten [Vervallen per 01-07-2013]

Slotbepalingen [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 19. Verruiming van het toepassingsgebied [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 20. Tenuitvoerlegging [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 21. Bijlagen [Vervallen per 01-07-2013]

[Red: Slotakte] [Vervallen per 01-07-2013]

Gemeenschappelijke verklaringen [Vervallen per 01-07-2013]

Verklaringen betreffende Protocol nr. 4 [Vervallen per 01-07-2013]

Eenzijdige verklaring [Vervallen per 01-07-2013]