Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Mongolië tot het vermijden van dubbele [...] belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, Ulaanbaatar, 08-03-2002[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Mongolië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Authentiek : NL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Mongolië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen [Vervallen per 01-01-2014]

HOOFDSTUK I. REIKWIJDTE VAN HET VERDRAG [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1. Personen op wie het Verdrag van toepassing is [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2. Belastingen waarop het Verdrag van toepassing is [Vervallen per 01-01-2014]

HOOFDSTUK II. BEGRIPSBEPALINGEN [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 4. Inwoner [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 5. Vaste inrichting [Vervallen per 01-01-2014]

HOOFDSTUK III. BELASTINGHEFFING NAAR HET INKOMEN [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 6. Inkomsten uit onroerende zaken [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 7. Winst uit onderneming [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 8. Internationaal vervoer [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 9. Gelieerde ondernemingen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 10. Dividenden [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 11. Interest [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 12. Royalty's [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 13. Vermogenswinsten [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 14. Zelfstandige arbeid [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 15. Niet-zelfstandige arbeid [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 16. Directeursbeloningen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 17. Artiesten en sportbeoefenaars [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 18. Pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 19. Overheidsfuncties [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 20. Hoogleraren en docenten [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 21. Studenten en stagiairs [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 22. Overige inkomsten [Vervallen per 01-01-2014]

HOOFDSTUK IV. VERMIJDING VAN DUBBELE BELASTING [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 23. Vermijding van dubbele belasting [Vervallen per 01-01-2014]

HOOFDSTUK V. BIJZONDERE BEPALINGEN [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 24. Werkzaamheden buitengaats [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 25. Non-discriminatie [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 26. Regeling voor onderling overleg [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 27. Uitwisseling van inlichtingen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 28. Bijstand bij invordering [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 29. Beperking van de artikelen 27 en 28 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 30. Leden van diplomatieke vertegenwoordigingen en consulaire posten [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 31. Uitbreiding tot andere gebieden [Vervallen per 01-01-2014]

HOOFDSTUK VI. SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 32. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 33. Beëindiging [Vervallen per 01-01-2014]

Protocol [Vervallen per 01-01-2014]

I. Ad Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2014]

II. Ad Artikel 3, eerste lid, onderdeel e [Vervallen per 01-01-2014]

III. Ad Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2014]

IV. Ad Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2014]

V. Ad Artikelen 5, 6, 7, 13 en 24 [Vervallen per 01-01-2014]

VI. Ad Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2014]

VII. Ad Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2014]

VIII. Ad Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2014]

IX. Ad Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2014]

X. Ad Artikelen 10, 11 en 12 [Vervallen per 01-01-2014]

XI. Ad Artikelen 10 en 11 [Vervallen per 01-01-2014]

XII. Ad Artikelen 10 en 13 [Vervallen per 01-01-2014]

XIII. Ad Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2014]

XIV. Ad Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2014]

XV. Ad Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2014]

XVI. Ad Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2014]