Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag betreffende de werktijden van zeevarenden en de bemanning van schepen, Genève, 22-10-1996[Regeling vervallen per 20-08-2013.]

Geldend van 20-08-2013 t/m heden

Verdrag betreffende de werktijden van zeevarenden en de bemanning van schepen

Authentiek : EN

Convention concerning seafarers' hours of work and the manning of ships [Vervallen per 20-08-2013]

PART I. SCOPE AND DEFINITIONS [Vervallen per 20-08-2013]

Article 1 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 2 [Vervallen per 20-08-2013]

PART II. SEAFARERS HOURS OF WORK AND HOURS OF REST [Vervallen per 20-08-2013]

Article 3 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 4 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 5 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 6 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 7 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 8 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 9 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 10 [Vervallen per 20-08-2013]

PART III. MANNING OF SHIPS [Vervallen per 20-08-2013]

Article 11 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 12 [Vervallen per 20-08-2013]

PART IV. RESPONSIBILITIES OF SHIPOWNERS AND MASTERS [Vervallen per 20-08-2013]

Article 13 [Vervallen per 20-08-2013]

PART V. APPLICATION [Vervallen per 20-08-2013]

Article 14 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 15 [Vervallen per 20-08-2013]

PART VI. FINAL PROVISIONS [Vervallen per 20-08-2013]

Article 16 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 17 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 18 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 19 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 20 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 21 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 22 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 23 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 24 [Vervallen per 20-08-2013]

Vertaling : NL

Verdrag betreffende de werktijden van zeevarenden en de bemanning van schepen [Vervallen per 20-08-2013]

DEEL I. REIKWIJDTE EN DEFINITIES [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 1 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 2 [Vervallen per 20-08-2013]

DEEL II. WERKTIJDEN EN RUSTTIJDEN VAN ZEEVARENDEN [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 3 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 4 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 5 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 6 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 7 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 8 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 9 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 10 [Vervallen per 20-08-2013]

DEEL III. DE BEMANNING VAN SCHEPEN [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 11 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 12 [Vervallen per 20-08-2013]

DEEL IV. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN REDERS EN KAPITEINS [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 13 [Vervallen per 20-08-2013]

DEEL V. TOEPASSING [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 14 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 15 [Vervallen per 20-08-2013]

DEEL VI. SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 16 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 17 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 18 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 19 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 20 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 21 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 22 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 23 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 24 [Vervallen per 20-08-2013]