Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag tussen de staten die deelnemen in de „Multinational Stand-by High Readiness [...] Operations" inzake de rechtspositie van hun strijdkrachten, Kopenhagen, 13-12-2001[Regeling vervallen per 24-09-2014.]

Geldend van 24-09-2014 t/m heden

Verdrag tussen de staten die deelnemen in de „Multinational Stand-by High Readiness Brigade for UN Operations" inzake de rechtspositie van hun strijdkrachten

Authentiek : EN

Agreement among the States participating in the Multinational Stand-by High Readiness Brigade for UN Operations regarding the status of their forces [Vervallen per 24-09-2014]

Article I. Definitions [Vervallen per 24-09-2014]

Article II. Applicable Documents [Vervallen per 24-09-2014]

Article III. Claims Procedure [Vervallen per 24-09-2014]

Article IV. Limitations [Vervallen per 24-09-2014]

Article V. Settlement of Disputes [Vervallen per 24-09-2014]

Article VI. Amendment [Vervallen per 24-09-2014]

Article VII. Ratification and Signature [Vervallen per 24-09-2014]

Article VIII. Entry into Force [Vervallen per 24-09-2014]

Article IX. Withdrawal [Vervallen per 24-09-2014]

Vertaling : NL

Verdrag tussen de Staten die deelnemen in de „Multinational Stand-by High Readiness Brigade for UN Operations" inzake de rechtspositie van hun strijdkrachten [Vervallen per 24-09-2014]

Artikel I. Begripsomschrijvingen [Vervallen per 24-09-2014]

Artikel II. Toepasselijke documenten [Vervallen per 24-09-2014]

Artikel III. Procedure bij vorderingen [Vervallen per 24-09-2014]

Artikel IV. Beperkingen [Vervallen per 24-09-2014]

Artikel V. Beslechting van geschillen [Vervallen per 24-09-2014]

Artikel VI. Wijziging [Vervallen per 24-09-2014]

Artikel VII. Bekrachtiging en ondertekening [Vervallen per 24-09-2014]

Artikel VIII. Inwerkingtreding [Vervallen per 24-09-2014]

Artikel IX. Terugtrekking [Vervallen per 24-09-2014]