Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake [...] zekerheid ter aanvulling van communautaire regelingen, Berlijn, 18-04-2001[Regeling vervallen per 28-10-2010.]

Geldend van 28-10-2010 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale zekerheid ter aanvulling van communautaire regelingen

Authentiek : NL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale zekerheid ter aanvulling van communautaire regelingen [Vervallen per 28-10-2010]

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 1 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 2 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 3 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 4 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 5 [Vervallen per 28-10-2010]

TITEL II. BIJZONDERE BEPALINGEN [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 6 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 7 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 8 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 9 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 10 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 11 [Vervallen per 28-10-2010]

TITEL III. SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 12 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 13 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 14 [Vervallen per 28-10-2010]

Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale zekerheid ter aanvulling van communautaire regelingen, alsmede betreffende de toepassing van de artikelen 20, 36, derde lid, 63, derde lid en 70, derde lid van Verordening (EEG) nr. 1408/71 en van de artikelen 93, zesde lid, 94, zesde lid, 95, zesde lid en 105, tweede lid van Verordening (EEG) nr. 574/72 [Vervallen per 28-10-2010]

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 1 [Vervallen per 28-10-2010]

TITEL II. VERGOEDING TUSSEN DE ORGANEN [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 2 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 3 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 4 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 5 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 6 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 7 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 8 [Vervallen per 28-10-2010]

TITEL III. DIVERSE BEPALINGEN [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 9 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 10 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 11 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 12 [Vervallen per 28-10-2010]

TITEL IV. SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 13 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 14 [Vervallen per 28-10-2010]