Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag inzake het beheer van het Multilateraal Investeringsfonds, Washington, 11-02-1992[Regeling vervallen per 13-03-2007.]

Geldend van 13-03-2007 t/m heden

Verdrag inzake het beheer van het Multilateraal Investeringsfonds

Authentiek : EN

Agreement for the Administration of the Multilateral Investment Fund [Vervallen per 13-03-2007]

Article I. General [Vervallen per 13-03-2007]

Article II. Administration of the Fund [Vervallen per 13-03-2007]

Article III. Depositary functions [Vervallen per 13-03-2007]

Article IV. Authority of the Bank and other matters [Vervallen per 13-03-2007]

Article V. Accounting and reporting [Vervallen per 13-03-2007]

Article VI. Term of the Agreement [Vervallen per 13-03-2007]

Article VII. General provisions [Vervallen per 13-03-2007]

Annex a. Arbitration procedures [Vervallen per 13-03-2007]

Article I. Composition of the Tribunal [Vervallen per 13-03-2007]

Article II. Initiation of the procedure [Vervallen per 13-03-2007]

Article III. Convening of the tribunal [Vervallen per 13-03-2007]

Article IV. Procedure [Vervallen per 13-03-2007]

Article V. Costs [Vervallen per 13-03-2007]

Vertaling : NL

Verdrag inzake het beheer van het Multilateraal Investeringsfonds [Vervallen per 13-03-2007]

Artikel I. Algemeen [Vervallen per 13-03-2007]

Artikel II. Beheer van het Fonds [Vervallen per 13-03-2007]

Artikel III. Taken als Depositaris [Vervallen per 13-03-2007]

Artikel IV. Bevoegdheden van de Bank en andere aangelegenheden [Vervallen per 13-03-2007]

Artikel V. Administratieve verantwoording in rapportage [Vervallen per 13-03-2007]

Artikel VI. Duur van het Verdrag [Vervallen per 13-03-2007]

Artikel VII. Algemene bepalingen [Vervallen per 13-03-2007]

Bijlage A. Arbitrageprocedure [Vervallen per 13-03-2007]

Artikel I. Samenstelling van het scheidsgerecht [Vervallen per 13-03-2007]

Artikel II. Inleiding van de procedure [Vervallen per 13-03-2007]

Artikel III. Bijeenkomst van het scheidsgerecht [Vervallen per 13-03-2007]

Artikel IV. Procedure [Vervallen per 13-03-2007]

Artikel V. Kosten [Vervallen per 13-03-2007]