Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag tot oprichting van het Multilateraal Investeringsfonds, Washington, 11-02-1992[Regeling vervallen per 13-03-2007.]

Geldend van 13-03-2007 t/m heden

Verdrag tot oprichting van het Multilateraal Investeringsfonds

Authentiek : EN

Agreement Establishing the Multilateral Investment Fund [Vervallen per 13-03-2007]

Article I. General purposes [Vervallen per 13-03-2007]

Article II. Contributions to the Fund [Vervallen per 13-03-2007]

Article III. Operations of the Fund [Vervallen per 13-03-2007]

Article IV. The Donors Committee [Vervallen per 13-03-2007]

Article V. Term of the Agreement [Vervallen per 13-03-2007]

Article VI. General provisions [Vervallen per 13-03-2007]

Schedule A. Contribution quotas of Donors to the Multilateral Investment Fund [Vervallen per 13-03-2007]

Vertaling : NL

Verdrag tot oprichting van het Multilateraal Investeringsfonds [Vervallen per 13-03-2007]

Artikel I. Algemene doelen [Vervallen per 13-03-2007]

Artikel II. Bijdragen aan het Fonds [Vervallen per 13-03-2007]

Artikel III. Werkzaamheden van het Fonds [Vervallen per 13-03-2007]

Artikel IV. Het Donorencomité [Vervallen per 13-03-2007]

Artikel V. Duur van het Verdrag [Vervallen per 13-03-2007]

Artikel VI. Algemene bepalingen [Vervallen per 13-03-2007]

Schema A. Hoogte van de bijdragen van de Donoren aan het Multilateraal Investeringsfonds [Vervallen per 13-03-2007]