Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Speciale Administratieve Regio [...] die schepen exploiteert in het internationale verkeer, Hong Kong, 02-11-2000[Regeling vervallen per 24-10-2011.]

Geldend van 24-10-2011 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Speciale Administratieve Regio van de Volksrepubliek China Hong Kong tot het vermijden van dubbele belasting van inkomsten, winsten, vermogenswinsten of vermogen van een onderneming die schepen exploiteert in het internationale verkeer

Authentiek : EN

Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China for the Avoidance of Double Taxation on Income, Profits, Gains or Capital of an Enterprise Operating Ships in International Traffic [Vervallen per 24-10-2011]

Article 1. Taxes covered [Vervallen per 24-10-2011]

Article 2. General definitions [Vervallen per 24-10-2011]

Article 3. Shipping transport [Vervallen per 24-10-2011]

Article 4. Mutual agreement procedure [Vervallen per 24-10-2011]

Article 5. Territorial extension [Vervallen per 24-10-2011]

Article 6. Entry into force [Vervallen per 24-10-2011]

Article 7. Termination [Vervallen per 24-10-2011]

Vertaling : NL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Speciale Administratieve Regio van de Volksrepubliek China Hong Kong tot het vermijden van dubbele belasting van inkomsten, winsten, vermogenswinsten of vermogen van een onderneming die schepen exploiteert in het internationale verkeer [Vervallen per 24-10-2011]

Artikel 1. Belastingen waarop het Verdrag van toepassing is [Vervallen per 24-10-2011]

Artikel 2. Algemene begripsbepalingen [Vervallen per 24-10-2011]

Artikel 3. Zeevaart [Vervallen per 24-10-2011]

Artikel 4. Regeling voor onderling overleg [Vervallen per 24-10-2011]

Artikel 5. Uitbreiding tot andere gebieden [Vervallen per 24-10-2011]

Artikel 6. Inwerkingtreding [Vervallen per 24-10-2011]

Artikel 7. Beƫindiging [Vervallen per 24-10-2011]