Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Akkoord betreffende de voorlopige toepassing tussen een aantal Lid-Staten van de [...] inzake het gebruik van informatica op douanegebied, Brussel, 26-07-1995[Regeling vervallen per 25-12-2005.]

Geldend van 25-12-2005 t/m heden

Akkoord betreffende de voorlopige toepassing tussen een aantal Lid-Staten van de Europese Unie van de op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie opgestelde Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied

Authentiek : NL

Akkoord betreffende de voorlopige toepassing tussen een aantal Lid-Staten van de Europese Unie van de op basis van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie opgestelde Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied [Vervallen per 25-12-2005]

Artikel 1 [Vervallen per 25-12-2005]

Artikel 2 [Vervallen per 25-12-2005]

Artikel 3 [Vervallen per 25-12-2005]

Artikel 4 [Vervallen per 25-12-2005]

Artikel 5 [Vervallen per 25-12-2005]

Artikel 6 [Vervallen per 25-12-2005]