Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overeenkomst opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied, Brussel, 26-07-1995[Regeling vervallen per 27-05-2011.]

Geldend van 27-05-2011 t/m heden

Overeenkomst opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied

Authentiek : NL

Overeenkomst opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied [Vervallen per 27-05-2011]

HOOFDSTUK I. DEFINITIES [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 1 [Vervallen per 27-05-2011]

HOOFDSTUK II. INSTELLING VAN EEN DOUANE-INFORMATIESYSTEEM [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 2 [Vervallen per 27-05-2011]

HOOFDSTUK III. FUNCTIONEREN EN GEBRUIK VAN HET DOUANE-INFORMATIESYSTEEM [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 3 [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 4 [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 5 [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 6 [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 7 [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 8 [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 9 [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 10 [Vervallen per 27-05-2011]

HOOFDSTUK IV. WIJZIGING VAN GEGEVENS [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 11 [Vervallen per 27-05-2011]

HOOFDSTUK V. BEWAREN VAN GEGEVENS [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 12 [Vervallen per 27-05-2011]

HOOFDSTUK V A. VORMING VAN EEN REFERENTIEBESTAND VAN ONDERZOEKSDOSSIERS OP DOUANEGEBIED [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 12 A [Vervallen per 27-05-2011]

HOOFDSTUK V B. WERKING EN GEBRUIK VAN HET REFERENTIEBESTAND VAN ONDERZOEKSDOSSIERS OP DOUANEGEBIED [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 12 B [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 12 C [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 12 D [Vervallen per 27-05-2011]

HOOFDSTUK V C. TIJD VAN OPSLAG IN HET REFERENTIEBESTAND VAN ONDERZOEKSDOSSIERS OP DOUANEGEBIED [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 12 E [Vervallen per 27-05-2011]

HOOFDSTUK VI. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 13 [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 14 [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 15 [Vervallen per 27-05-2011]

HOOFDSTUK VII. INSTITUTIONELE STRUCTUUR [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 16 [Vervallen per 27-05-2011]

HOOFDSTUK VIII. TOEZICHT OP DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 17 [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 18 [Vervallen per 27-05-2011]

HOOFDSTUK IX. BEVEILIGING VAN HET DOUANE-INFORMATIESYSTEEM [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 19 [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 20 [Vervallen per 27-05-2011]

HOOFDSTUK X. VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 21 [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 22 [Vervallen per 27-05-2011]

HOOFDSTUK XI. UITVOERING EN SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 23 [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 24 [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 25 [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 26 [Vervallen per 27-05-2011]

Artikel 27 [Vervallen per 27-05-2011]