Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van [...] ondersteuning bij het beheer van onroerend goed te Seedorf, Bergen (Duitsland), 06-10-1997[Regeling vervallen per 31-12-2006.]

Geldend van 31-12-2006 t/m heden

Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de door de Bondsrepubliek Duitsland te verlenen ondersteuning bij het beheer van onroerend goed te Seedorf

Authentiek : NL

Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de door de Bondsrepubliek Duitsland te verlenen ondersteuning bij het beheer van onroerend goed te Seedorf [Vervallen per 31-12-2006]

1. Juridisch kader [Vervallen per 31-12-2006]

2. Doel [Vervallen per 31-12-2006]

3. Gebruik [Vervallen per 31-12-2006]

4. Infrastructuur [Vervallen per 31-12-2006]

5. Procedure voor de ondersteunende diensten van de StOV Seedorf [Vervallen per 31-12-2006]

6. Normen, marktconformiteit en belastingen [Vervallen per 31-12-2006]

7. Aanpassing van het jaarcontract in het realisatiejaar (jaar X) [Vervallen per 31-12-2006]

8. Kwartaalcontrole [Vervallen per 31-12-2006]

9. Planningshorizon [Vervallen per 31-12-2006]

10. Kostenmatiging [Vervallen per 31-12-2006]

11. Toeslag administratiekosten [Vervallen per 31-12-2006]

12. Betaling [Vervallen per 31-12-2006]

13. Beslechting van geschillen [Vervallen per 31-12-2006]

14. Evaluatie [Vervallen per 31-12-2006]

15. Correspondentie [Vervallen per 31-12-2006]

16. Slotbepalingen [Vervallen per 31-12-2006]

Bijlage 1. [Red: Kaart] [Vervallen per 31-12-2006]

Bijlage 2. bij het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de door de Bondsrepubliek Duitsland te verlenen ondersteuning bij het beheer van onroerend goed te Seedorf [Vervallen per 31-12-2006]