Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van [...] ondersteuning bij het beheer van onroerend goed te Budel, Bergen (Duitsland), 06-10-1997[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de door het Koninkrijk der Nederlanden te verlenen ondersteuning bij het beheer van onroerend goed te Budel

Authentiek : NL

Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de door het Koninkrijk der Nederlanden te verlenen ondersteuning bij het beheer van onroerend goed te Budel [Vervallen per 01-01-2006]

1. Juridisch kader [Vervallen per 01-01-2006]

2. Doel [Vervallen per 01-01-2006]

3. Gebruik [Vervallen per 01-01-2006]

4. Infrastructuur [Vervallen per 01-01-2006]

5. Procedure voor de ondersteunende diensten van het lso-det. NDK [Vervallen per 01-01-2006]

6. Normen, marktconformiteit en belastingen [Vervallen per 01-01-2006]

7. Aanpassing van het jaarcontract in het realisatiejaar (jaar X [Vervallen per 01-01-2006]

8. Kwartaalcontrole [Vervallen per 01-01-2006]

9. Planningshorizon [Vervallen per 01-01-2006]

10. Kostenmatiging [Vervallen per 01-01-2006]

11. Toeslag administratiekosten [Vervallen per 01-01-2006]

12. Betaling [Vervallen per 01-01-2006]

13. Beslechting van geschillen [Vervallen per 01-01-2006]

14. Evaluatie [Vervallen per 01-01-2006]

15. Correspondentie [Vervallen per 01-01-2006]

16. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2006]

Bijlage 1 [Vervallen per 01-01-2006]

Bijlage 2. bij het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de door het Koninkrijk der Nederlanden te verlenen ondersteuning bij het beheer van onroerend goed te Budel [Vervallen per 01-01-2006]

1 [Vervallen per 01-01-2006]

2 [Vervallen per 01-01-2006]

3 [Vervallen per 01-01-2006]