Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Voedselhulpverdrag 1999, Londen, 13-04-1999[Regeling vervallen per 30-06-2012.]

Geldend van 30-06-2012 t/m heden

Voedselhulpverdrag 1999

Authentiek : EN

Food Aid Convention, 1999 [Vervallen per 30-06-2012]

Preamble

PART I. OBJECTIVES AND DEFINITIONS [Vervallen per 30-06-2012]

Article I. Objectives [Vervallen per 30-06-2012]

Article II. Definitions [Vervallen per 30-06-2012]

PART II. CONTRIBUTIONS AND NEEDS [Vervallen per 30-06-2012]

Article III. Quantities and Quality [Vervallen per 30-06-2012]

Article IV. Products [Vervallen per 30-06-2012]

Article V. Equivalence [Vervallen per 30-06-2012]

Article VI. Carryover and Carryforward [Vervallen per 30-06-2012]

Article VII. Eligible Recipients [Vervallen per 30-06-2012]

Article VIII. Needs [Vervallen per 30-06-2012]

Article IX. Forms and Terms of Aid [Vervallen per 30-06-2012]

Article X. Transport and Delivery [Vervallen per 30-06-2012]

Article XI. Channelling [Vervallen per 30-06-2012]

Article XII. Local Purchases and Triangular Transactions [Vervallen per 30-06-2012]

Article XIII. Effectiveness and Impact [Vervallen per 30-06-2012]

Article XIV. Information and Co-ordination [Vervallen per 30-06-2012]

PART III. ADMINISTRATION [Vervallen per 30-06-2012]

Article XV. Food Aid Committee [Vervallen per 30-06-2012]

Article XVI. Powers and Functions [Vervallen per 30-06-2012]

Article XVII. Chairman and Vice-Chairman [Vervallen per 30-06-2012]

Article XVIII. Sessions [Vervallen per 30-06-2012]

Article XIX. Secretariat [Vervallen per 30-06-2012]

Article XX. Defaults and Disputes [Vervallen per 30-06-2012]

PART IV. FINAL PROVISIONS [Vervallen per 30-06-2012]

Article XXI. Depositary [Vervallen per 30-06-2012]

Article XXII. Signature and Ratification [Vervallen per 30-06-2012]

Article XXIII. Accession [Vervallen per 30-06-2012]

Article XXIV. Entry into Force [Vervallen per 30-06-2012]

Article XXV. Duration and Withdrawal [Vervallen per 30-06-2012]

Article XXVI. International Grains Agreement [Vervallen per 30-06-2012]

Article XXVII. Authentic Texts [Vervallen per 30-06-2012]

Annex A. Transport and other operational costs [Vervallen per 30-06-2012]

Annex B. Eligible recipients [Vervallen per 30-06-2012]

Vertaling : NL

Voedselhulpverdrag, 1999 [Vervallen per 30-06-2012]

Preambule

DEEL I. DOELSTELLING EN DEFINITIES [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel I. Doelstellingen [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel II. Definities [Vervallen per 30-06-2012]

DEEL II. BIJDRAGEN EN BEHOEFTEN [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel III. Hoeveelheden en kwaliteit [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel IV. Producten [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel V. Equivalentie [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel VI. Voorwaartse en achterwaartse compensatie [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel VII. In aanmerking komende ontvangers [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel VIII. Behoeften [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel IX. Vormen van en voorwaarden voor voedselhulp [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel X. Vervoer en aflevering [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel XI. Kanalisering [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel XII. Lokale aankopen en trilaterale transacties [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel XIII. Doeltreffendheid en invloed [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel XIV. Informatie en coördinatie [Vervallen per 30-06-2012]

DEEL III B. ADMINISTRATIE [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel XV. Comité inzake Voedselhulp [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel XVI. Bevoegdheden en taken [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel XVII. Voorzitter en vice-voorzitter [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel XVIII. Zittingen [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel XIX. Secretariaat [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel XX. Niet-nakoming van verplichtingen en geschillen [Vervallen per 30-06-2012]

DEEL IV B. SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel XXI. Depositaris [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel XXII. Ondertekening en bekrachtiging [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel XXIII. Toetreding [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel XXIV. Inwerkingtreding [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel XXV. Werkingsduur en opzegging [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel XXVI. Internationale Graanovereenkomst [Vervallen per 30-06-2012]

Artikel XXVII. Authentieke teksten [Vervallen per 30-06-2012]

Bijlage A. Vervoerskosten en overige operationele kosten [Vervallen per 30-06-2012]

Bijlage B. In aanmerking komende landen [Vervallen per 30-06-2012]