Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika inzake [...] bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen, Kaapstad, 09-05-1995[Regeling vervallen per 01-05-2014.]

Geldend van 01-05-2014 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen

Authentiek : NL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen [Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 1 [Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 2 [Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 3 [Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 4 [Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 5 [Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 6 [Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 7 [Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 8 [Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 9 [Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 10 [Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 11 [Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 12 [Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 13 [Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 14 [Vervallen per 01-05-2014]

Protocol bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen [Vervallen per 01-05-2014]

1 [Vervallen per 01-05-2014]

2 [Vervallen per 01-05-2014]

3 [Vervallen per 01-05-2014]