Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Kaderovereenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en [...] Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, Luxemburg, 28-10-1996[Regeling vervallen per 01-06-2014.]

Geldend van 01-06-2014 t/m heden

Kaderovereenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds

Authentiek : NL

Kaderovereenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 1. Grondslag van de samenwerking [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 2. Doelstellingen van de samenwerking [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 3. Politieke dialoog [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 4. Behandeling als meestbegunstigde natie [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 5. Commerciële samenwerking [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 6. Landbouw en visserij [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 7. Maritiem vervoer [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 8. Scheepsbouw [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 9. Bescherming van intellectuele, industriële en commerciële eigendom [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 10. Technische voorschriften, normen en conformiteitsbeoordeling [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 11. Overleg [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 12. Economische en industriële samenwerking [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 13. Bestrijding van drugs en witwassen van geld [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 14. Samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 15. Samenwerking op milieugebied [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 16. Energie [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 17. Samenwerking op het gebied van cultuur, informatie en communicatie [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 18. Ontwikkelingssamenwerking ten behoeve van derde landen [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 19. Gemengde Commissie [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 20. Definities [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 21. Inwerkingtreding en duur [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 22. Kennisgeving [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 23. Niet-uitvoering van de Overeenkomst [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 24. Toekomstige ontwikkelingen [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 25. Verklaringen en bijlage [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 26. Clausule inzake de territoriale toepassing van de Overeenkomst [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 27. Authentieke teksten [Vervallen per 01-06-2014]

Bijlage Intellectuele, industriële en commerciële eigendom als bedoeld in artikel 9 [Vervallen per 01-06-2014]

Gemeenschappelijke verklaringen Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 7 [Vervallen per 01-06-2014]

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 9 [Vervallen per 01-06-2014]

Gemeenschappelijke interpretatieve verklaring betreffende artikel 23 [Vervallen per 01-06-2014]

Proces-verbaal van ondertekening van de Kaderovereenkomst inzake Handel en Samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds [Vervallen per 01-06-2014]

Unilaterale verklaringen Verklaring van de Europese Gemeenschap betreffende artikel 8 [Vervallen per 01-06-2014]

Verklaring van de Republiek Korea betreffende artikel 7, lid 2 [Vervallen per 01-06-2014]

Interpretatieve verklaring [Vervallen per 01-06-2014]

Verklaring van de Republiek Korea betreffende artikel 9, lid 2