Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Protocol opgesteld op basis van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese [...] organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden, Brussel, 19-06-1997[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Protocol opgesteld op basis van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en Artikel 41, lid 3, van de Europol-Overeenkomst, betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden

Authentiek : NL

Protocol opgesteld op basis van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en Artikel 41, lid 3, van de Europol-Overeenkomst, betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 1. Definities [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2. Immuniteit van rechtsvervolging en vrijstelling van huiszoeking, beslaglegging, vordering, verbeurdverklaring en iedere andere vorm van interventie [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3. Onschendbaarheid van archieven [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 4. Vrijstelling van belastingen en rechten [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 5. Vrijheid van beperkingen ten aanzien van financiƫle bezittingen [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 6. Faciliteiten en immuniteiten met betrekking tot berichtenverkeer [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 7. Binnenkomst, verblijf en vertrek [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 8. Voorrechten en immuniteiten van de leden van de organen van Europol en de personeelsleden van Europol [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9. Uitzonderingen op immuniteiten [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 10. Belastingen [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 11. Bescherming van personeel [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 12. Opheffing van immuniteiten [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 13. Regeling van geschillen [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 14. Voorbehouden [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 15. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 16. Toetreding [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 17. Evaluatie [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 18. Wijzigingen [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 19. Depositaris [Vervallen per 01-01-2010]