Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie [...] van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), Brussel, 26-07-1995[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)

Authentiek : NL

Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst) [Vervallen per 01-01-2010]

Titel I. Oprichting en taakomschrijving [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 1. Oprichting [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2. Doelstelling [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3. Taken [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3 bis. Deelname aan gemeenschappelijke onderzoeksteams [Vervallen per 01-01-2010]

3 ter. Verzoeken van Europol om instelling van een strafrechtelijk onderzoek [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 4. Nationale eenheden [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 5. Verbindingsofficieren [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 6. Geautomatiseerde gegevensbestanden [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 6 bis. Informatieverwerking door Europol [Vervallen per 01-01-2010]

Titel II. Informatiesysteem [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 7. Het aanleggen van het informatiesysteem [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 8. Inhoud van het informatiesysteem [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9. Recht van toegang tot het informatiesysteem [Vervallen per 01-01-2010]

Titel III. Werkbestanden voor analyse [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 10. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 11. Indexsysteem [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 12. Bestandsreglement [Vervallen per 01-01-2010]

Titel IV. Gemeenschappelijke voorwaarden voor informatieverwerking [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 13. Mededelingsplicht [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 14. Niveau van gegevensbescherming [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 15. Verantwoordelijkheid voor de gegevensbescherming [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 16. Controle van de opvragingen [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 17. Regeling van het gebruik van de gegevens [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 18. Verstrekking van gegevens aan derde staten en instanties [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 19. Recht op kennisneming [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 20. Verbetering en verwijdering van gegevens [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 21. Termijnen voor het opslaan en verwijderen van gegevens in bestanden [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 22. Het bewaren en verbeteren van gegevens in dossiers [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 23. Nationaal controle-orgaan [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 24. Gemeenschappelijk controle-orgaan [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 25. Beveiliging van de gegevens [Vervallen per 01-01-2010]

Titel V. RECHTSPOSITIE, ORGANISATIE EN FINANCI√čLE BEPALINGEN [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 26. Handelingsbevoegdheid [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 27. Organen van Europol [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 28. Raad van Bestuur [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 29. Directeur [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 30. Personeel [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 31. Geheimhouding [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 32. Zwijg- en geheimhoudingsplicht [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 32 bis. Recht van toegang tot documenten van Europol [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 33. Talen [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 34. Informatie aan het Europees Parlement [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 35. Begroting [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 36. Controle van de rekeningen [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 37. Zetelovereenkomst [Vervallen per 01-01-2010]

Titel VI. AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSBESCHERMING [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 38. Aansprakelijkheid voor onrechtmatige of onjuiste verwerking van gegevens [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 39. Overige aansprakelijkheid [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 39 bis. Aansprakelijkheid in verband met de deelname van Europol aan gemeenschappelijke onderzoeksteams [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 40. Regeling van geschillen [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 41. Voorrechten en immuniteiten [Vervallen per 01-01-2010]

Titel VII. SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 42. Betrekkingen met derde Staten en instanties [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 43. Wijziging van de Overeenkomst [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 44. Voorbehouden [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 45. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 46. Toetreding door nieuwe Lid-Staten [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 47. Depositaris [Vervallen per 01-01-2010]

Bijlage In artikel 2 bedoelde bijlage [Vervallen per 01-01-2010]

Verklaringen [Vervallen per 01-01-2010]