Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese [...] Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst, Brussel, 24-07-1996[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst

Authentiek : NL

Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2010]

Verklaring over de gelijktijdige aanneming van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst en het Protocol betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van deze Overeenkomst [Vervallen per 01-01-2010]