Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van [...] Duitsland inzake het medegebruiken van oefenvoorzieningen, Bergen (Duitsland), 06-10-1997[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake het medegebruiken van oefenvoorzieningen

Authentiek : NL

Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake het medegebruiken van oefenvoorzieningen [Vervallen per 01-01-2014]

1. Juridisch kader [Vervallen per 01-01-2014]

2. Doel [Vervallen per 01-01-2014]

3. Gebruik van de Nederlandse terreinen [Vervallen per 01-01-2014]

4. Gebruik van de Duitse terreinen [Vervallen per 01-01-2014]

5. Voorschriften met betrekking tot gebruik en veiligheid [Vervallen per 01-01-2014]

6. Milieubescherming [Vervallen per 01-01-2014]

7. Bijzondere gebeurtenissen [Vervallen per 01-01-2014]

8. Contact met lokale autoriteiten [Vervallen per 01-01-2014]

9. Afwikkeling van schade [Vervallen per 01-01-2014]

10. Beslechting van geschillen [Vervallen per 01-01-2014]

11. Correspondentie [Vervallen per 01-01-2014]

12. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2014]