Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde [...] en handelingen van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, New York, 24-04-1996[Regeling vervallen per 01-09-2016.]

Geldend van 01-09-2016 t/m heden

Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties houdende een verdrag inzake de toepassing van het tussen Partijen gesloten Verdrag betreffende de zetel van het Internationaal Tribunaal voor het voormalige Joegoslavië, op de werkzaamheden en handelingen van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda

Authentiek : EN

Nr. I. UNITED NATIONS – NATIONS UNIES [Vervallen per 01-09-2016]

Nr. II. PERMANENT MISSION OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS TO THE UNITED NATIONS [Vervallen per 01-09-2016]