Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Administratief Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Ecuador inzake het project "SNV-programma Ecuador", Quito, 07-03-1996[Regeling vervallen per 09-03-2013.]

Geldend van 09-03-2013 t/m heden

Administratief Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Ecuador inzake het project "SNV-programma Ecuador"

Authentiek : NL

Administratief Akkoord [Vervallen per 09-03-2013]

Artikel I. Het Programma [Vervallen per 09-03-2013]

Artikel II. De Uitvoerende Autoriteiten [Vervallen per 09-03-2013]

Artikel III. Uitvoering van het Programma [Vervallen per 09-03-2013]

Artikel IV. Status van het Nederlandse personeel [Vervallen per 09-03-2013]

Artikel V. Status van de Nederlandse apparatuur en materialen [Vervallen per 09-03-2013]

Artikel VI. Rapportage [Vervallen per 09-03-2013]

Artikel VII. Toezicht [Vervallen per 09-03-2013]

Artikel VIII. Beslechting van geschillen [Vervallen per 09-03-2013]

Artikel IX. Inwerkingtreding en duur [Vervallen per 09-03-2013]