Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen Roemenië, [...] en de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, anderzijds, Brussel, 01-02-1993[Regeling vervallen per 01-01-2007.]

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen Roemenië, enerzijds, en de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, anderzijds

Authentiek : NL

Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen Roemenië, enerzijds, en de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, anderzijds [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2007]

TITEL I. POLITIEKE DIALOOG [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2007]

TITEL II. ALGEMENE BEGINSELEN [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2007]

TITEL III. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2007]

HOOFDSTUK I. INDUSTRIEPRODUKTEN [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2007]

HOOFDSTUK II. LANDBOUW [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2007]

HOOFDSTUK III. VISSERIJ [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2007]

HOOFDSTUK IV. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2007]

TITEL IV. HET VERKEER VAN WERKNEMERS, DE VESTIGING, HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN [Vervallen per 01-01-2007]

HOOFDSTUK I. HET VERKEER VAN WERKNEMERS [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 39 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 41 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 42 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 43 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2007]

HOOFDSTUK II. DE VESTIGING [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 45 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 47 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 48 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 50 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 51 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 53 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 54 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 55 [Vervallen per 01-01-2007]

HOOFDSTUK III. DIENSTENVERKEER TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN ROEMENIË [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 58 [Vervallen per 01-01-2007]

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE BEPALINGEN [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 59 [Vervallen per 01-01-2007]

TITEL V. BETALINGEN, KAPITAAL, CONCURRENTIE EN ANDERE ECONOMISCHE BEPALINGEN, ONDERLINGE AANPASSING VAN WETTEN [Vervallen per 01-01-2007]

HOOFDSTUK I. BETALINGS- EN KAPITAALVERKEER [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 60 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 61 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 62 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-2007]

HOOFDSTUK II. BEPALINGEN BETREFFENDE DE CONCURRENTIE EN ANDERE ECONOMISCHE ASPECTEN [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 64 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 65 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 66 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 67 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 68 [Vervallen per 01-01-2007]

HOOFDSTUK III. HARMONISATIE VAN WETGEVING [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 69 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 70 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 71 [Vervallen per 01-01-2007]

TITEL VI. ECONOMISCHE SAMENWERKING [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 72 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 73. Industriële samenwerking [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 74. Bevordering en bescherming van investeringen [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 75. Agrarische en industriële normen en conformiteitsbeoordeling [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 76. Samenwerking op het gebied van wetenschappen en technologie [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 77. Onderwijs en opleiding [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 78. Landbouw en de agro-industriële sector [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 79. Energie [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 80. Samenwerking in de sector kernenergie [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 81. Milieu [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 82. Waterbeheer [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 83. Vervoer [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 84. Telecommunicatie, post- en omroepdiensten [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 85. Bank- en verzekeringswezen, andere financiële dienstverlening en samenwerking op het gebied van de boekhoudcontrole [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 86. Monetair beleid [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 87. Witwassen van geld [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 88. Regionale ontwikkeling [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 89. Sociale samenwerking [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 90. Toerisme [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 91. Midden- en kleinbedrijf [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 92. Informatie en communicatie [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 93. Bescherming van de consument [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 94. Douane [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 95. Statistische samenwerking [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 96. Economie [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 97. Drugs [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 98. Overheidsapparaat [Vervallen per 01-01-2007]

TITEL VII. CULTURELE SAMENWERKING [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 99 [Vervallen per 01-01-2007]

TITEL VIII. FINANCIËLE SAMENWERKING [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 100 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 101 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 102 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 103 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 104 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 105 [Vervallen per 01-01-2007]

TITEL IX. INSTITUTIONELE, ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 106 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 107 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 108 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 109 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 110 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 111 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 112 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 113 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 114 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 115 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 116 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 117 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 118 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 119 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 120 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 121 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 122 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 123 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 124 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 125 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 126 [Vervallen per 01-01-2007]

Slotakte [Vervallen per 01-01-2007]

Gemeenschappelijke verklaringen [Vervallen per 01-01-2007]

Verklaring van de Gemeenschap en Roemenië [Vervallen per 01-01-2007]

Gemeenschappelijke Verklaring [Vervallen per 01-01-2007]

Protocol nr. 4, regels van oorsprong

Gemeenschappelijke Verklaring [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 5 Protocol nr.6 bij de Overeenkomst

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië inzake doorvoer [Vervallen per 01-01-2007]

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië inzake de infrastructuur voor overlandvervoer [Vervallen per 01-01-2007]

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië betreffende een aantal bepalingen die van toepassing zijn op levende runderen [Vervallen per 01-01-2007]

Verklaring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen betreffende artikel 2, lid 3, van Protocol nr. 1 [Vervallen per 01-01-2007]

Verklaringen van de Europese Gemeenschap [Vervallen per 01-01-2007]

Protocol nr. 2 betreffende EGKS-produkten

Verklaring van de Gemeenschap [Vervallen per 01-01-2007]

Verklaringen van de Gemeenschap [Vervallen per 01-01-2007]

Verklaringen van Roemenië [Vervallen per 01-01-2007]

Verklaring van Roemenië [Vervallen per 01-01-2007]