Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende [...] het grondgebied van het voormalig Joegoslavië sedert 1991, New York, 29-07-1994[Regeling vervallen per 01-09-2016.]

Geldend van 01-09-2016 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende de zetel van het Internationaal Tribunaal voor de vervolging van personen verantwoordelijk voor ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht op het grondgebied van het voormalig Joegoslavië sedert 1991

Authentiek : EN

Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the United Nations concerning the Headquarters of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 [Vervallen per 01-09-2016]

Article I. Definitions [Vervallen per 01-09-2016]

Article II. Purpose and scope of the Agreement [Vervallen per 01-09-2016]

Article III. Juridical personality of the Tribunal [Vervallen per 01-09-2016]

Article IV. Application of the General and Vienna Conventions [Vervallen per 01-09-2016]

Article V. Inviolability of the premises of the Tribunal [Vervallen per 01-09-2016]

Article VI. Law and authority on the premises of the Tribunal [Vervallen per 01-09-2016]

Article VII. Protection of the premises of the Tribunal and their vicinity [Vervallen per 01-09-2016]

Article VIII. Funds, assets and other property [Vervallen per 01-09-2016]

Article IX. Inviolability of archives and all documents of the Tribunal [Vervallen per 01-09-2016]

Article X. Exemption from taxes and duties [Vervallen per 01-09-2016]

Article XI. Communications facilities [Vervallen per 01-09-2016]

Article XII. Public services for the premises of the Tribunal [Vervallen per 01-09-2016]

Article XIII. Flag, emblem and markings [Vervallen per 01-09-2016]

Article XIV. Privileges and immunities of the Judges, the Prosecutor and the Registrar [Vervallen per 01-09-2016]

Article XV. Privileges and immunities of officials of the Tribunal [Vervallen per 01-09-2016]

Article XV bis. Employment of Family Members of Officials [Vervallen per 01-09-2016]

Article XVI. Personnel recruited locally and assigned to hourly rates [Vervallen per 01-09-2016]

Article XVII. Persons performing missions for the Tribunal [Vervallen per 01-09-2016]

Article XVIII. Witnesses and experts appearing before the Tribunal [Vervallen per 01-09-2016]

Article XIX. Counsel [Vervallen per 01-09-2016]

Article XX. The suspect or accused [Vervallen per 01-09-2016]

Article XXI. Co-operation with the competent authorities [Vervallen per 01-09-2016]

Article XXII. Notification [Vervallen per 01-09-2016]

Article XXIII. Entry into, exit from and movement within the host country [Vervallen per 01-09-2016]

Article XXIV. United Nations Laissez-passer and certificate [Vervallen per 01-09-2016]

Article XXV. Identification cards [Vervallen per 01-09-2016]

Article XXVI. Security, safety and protection of persons referred to in this Agreement [Vervallen per 01-09-2016]

Article XXVII. Social security and Pension Fund [Vervallen per 01-09-2016]

Article XXVIII. Settlement of disputes [Vervallen per 01-09-2016]

Article XXIX. Final provisions [Vervallen per 01-09-2016]

Nr. I [Vervallen per 01-09-2016]

Nr. II [Vervallen per 01-09-2016]