Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling aanpassing voertuigen, enz. (niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht)

Geldend van 01-05-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 3 april 2018, nr. IENW/BSK-2018/24173, tot wijziging van enkele ministeriƫle regelingen in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling aanpassing voertuigen.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Regeling voertuigen.]

Artikel VII

De Regeling codering beperkingen rijbevoegdheid zoals deze luidde voor inwerkingtreding van artikel II van deze regeling blijft van toepassing op personen aan wie de verplichting is opgelegd tot het deelnemen aan het alcoholslotprogramma en aan wie sedertdien niet een rijbewijs is afgegeven zonder de voor het alcoholslotprogramma geldende codering.

Artikel VIII

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga