Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vergoedingen Adviescommissie duurzame scheepsbouw

Geldend van 15-07-2017 t/m heden

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie duurzame scheepsbouw

Artikel 1

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking te rekenen vanaf 15 juli 2017.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vergoedingen Adviescommissie duurzame scheepsbouw.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkene(n).

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze:

B. Leeftink

directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie