Besluit vaststelling bestanddelen beeldenaar munten van vijf en tien euro ter viering van Leeuwarden-Fryslân als culturele hoofdstad van Europa

Geldend van 29-03-2018 t/m heden

Besluit van 9 maart 2018, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die worden uitgegeven ter viering van Leeuwarden-Fryslân als culturele hoofdstad van Europa

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 6 maart 2018, 2018-0000030780, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De bestanddelen van de beeldenaar van de zilveren vijf-euromunt en de gouden tien-euromunt die worden uitgegeven ter viering van Leeuwarden-Fryslân als culturele hoofdstad van Europa zijn:

  • a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: in het midden Onze beeltenis en profil, omgeven door Fries houtsnijwerk en langs de rand de tekst «2018 WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN» met linksonder in de tekst de leeuw zoals afgebeeld op het wapen van Friesland;

   Bijlage 260105.png
  • b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: in het midden verschillende Friese symbolen en uitingen van eeuwenoude Friese handwerktechnieken, boven in het midden de waardeaanduiding «5 EURO» respectievelijk «10 EURO», met rechtsboven het teken van de Muntmeester en het teken van de Koninklijke Nederlandse Munt en rechtsonder de initialen van de kunstenaar, en langs de rand de tekst «LEEUWARDEN-FRYSLÂN EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE».

   Bijlage 260106.png
 • 2 De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS».

 • 3 De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

De Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) maakt een voorbehoud als bedoeld in artikel 15b van de Auteurswet met betrekking tot de beeldenaars van de munten, bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 29 maart 2018. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 28 maart 2018, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 29 maart 2017.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 9 maart 2018

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

M. Snel

Uitgegeven de zevenentwintigste maart 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina