Opheffingsbesluit Begeleidingscommissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie in oprichting

Geldend van 22-03-2018 t/m heden

Opheffingsbesluit Begeleidingscommissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie in oprichting

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op het feit dat de Begeleidingscommissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie in oprichting met de afronding van de pilots (en het uitbrengen een eindrapport aan de bestuurlijke regiegroep van 5 juli 2017) aan haar opdracht zoals neergelegd in het Besluit Instelling Begeleidingscommissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie in oprichting (Stcrt. 2016, nr. 29148) heeft voldaan en zich hierdoor de omstandigheid voordoet zoals genoemd in artikel 2 lid 5 van voorgenoemd Besluit;

Besluit:

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina