Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Opheffingsbesluit Begeleidingscommissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie in oprichting

Geldend van 22-03-2018 t/m heden

Opheffingsbesluit Begeleidingscommissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie in oprichting

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op het feit dat de Begeleidingscommissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie in oprichting met de afronding van de pilots (en het uitbrengen een eindrapport aan de bestuurlijke regiegroep van 5 juli 2017) aan haar opdracht zoals neergelegd in het Besluit Instelling Begeleidingscommissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie in oprichting (Stcrt. 2016, nr. 29148) heeft voldaan en zich hierdoor de omstandigheid voordoet zoals genoemd in artikel 2 lid 5 van voorgenoemd Besluit;

Besluit:

Artikel 1

De Begeleidingscommissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie in oprichting wordt opgeheven.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 3

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus