Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke regeling groot onderhoud Polderbaan en Buitenveldertbaan[Regeling vervalt per 01-11-2018.]

Geldend van 25-03-2018 t/m heden

Tijdelijke regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 15 maart 2018, nr. IENW/BSK-2018/52972, houdende vaststelling van vervangende grenswaarden geluidbelasting en vrijstelling van regels in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met groot onderhoud aan de Polderbaan en Buitenveldertbaan (Tijdelijke regeling groot onderhoud Polderbaan en Buitenveldertbaan)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 8.23, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

BESLUIT:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Vervangende grenswaarden geluidbelasting

 • 1 In afwijking van de grenswaarden, genoemd in de tabel van bijlage 2 bij het LVB, gelden voor het gebruiksjaar 2018 de volgende vervangende grenswaarden:

  Grenswaarden handhavingspunten etmaal Lden [dB(A)]

  Puntnummer

  X-coörd

  Y-coörd

  Grenswaarde

  Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden

  1

  97.325

  470.400

  56,01

  57,01

  2

  100.475

  472.525

  57,73

  58,73

  3

  104.150

  474.925

  58,77

  59,77

  4

  106.325

  477.125

  58,26

  59,26

  5

  108.875

  478.725

  57,91

  58,91

  6

  109.675

  481.125

  57,63

  58,63

  7

  107.625

  486.025

  57,41

  58,41

  8

  107.725

  489.075

  58,53

  59,53

  9

  107.725

  492.100

  57,10

  58,10

  10

  108.525

  495.350

  58,98

  59,98

  11

  109.175

  498.100

  58,55

  59,55

  12

  109.550

  500.725

  58,25

  59,25

  13

  110.250

  503.025

  57,31

  58,31

  14

  110.775

  500.550

  56,69

  57,69

  15

  110.575

  496.725

  57,79

  58,79

  16

  111.750

  491.425

  57,36

  58,36

  17

  111.825

  487.425

  57,67

  58,67

  18

  111.950

  485.275

  61,81

  62,81

  19

  113.625

  482.275

  54,01

  55,01

  20

  116.175

  481.925

  58,15

  59,15

  21

  119.050

  481.900

  57,63

  58,63

  22

  122.025

  481.450

  57,59

  58,59

  23

  118.800

  481.050

  56,95

  57,95

  24

  114.525

  476.925

  57,55

  58,55

  25

  116.100

  474.050

  57,92

  58,92

  26

  113.575

  472.550

  55,48

  56,48

  27

  112.500

  468.500

  56,24

  57,24

  28

  112.600

  472.325

  55,62

  56,62

  29

  112.525

  475.400

  57,03

  58,03

  30

  110.475

  475.250

  57,29

  58,29

  31

  108.600

  475.075

  58,77

  59,77

  32

  110.150

  471.075

  56,86

  57,86

  33

  106.800

  471.150

  56,78

  57,78

  34

  103.400

  472.225

  57,34

  58,34

  35

  98.400

  470.300

  57,20

  58,20

 • 2 In afwijking van de grenswaarden, genoemd in de tabel van bijlage 3 bij het LVB, gelden voor het gebruiksjaar 2018 de volgende vervangende grenswaarden:

  Grenswaarden handhavingspunten nacht Lnight [dB(A)]

  Puntnummer

  X-coörd

  Y-coörd

  Grenswaarde

  Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden

  1

  102.750

  473.250

  51,34

  52,34

  2

  104.150

  474.925

  47,38

  48,38

  3

  105.750

  476.600

  45,50

  46,50

  4

  108.875

  478.725

  46,34

  47,34

  5

  108.025

  485.875

  49,66

  50,66

  6

  108.350

  492.100

  49,31

  50,31

  7

  108.525

  495.350

  48,02

  49,02

  8

  109.275

  501.750

  47,21

  48,21

  9

  109.675

  504.850

  46,30

  47,30

  10

  110.825

  504.425

  46,70

  47,70

  11

  110.775

  500.550

  47,62

  48,62

  12

  110.575

  496.725

  48,72

  49,72

  13

  110.600

  494.400

  48,66

  49,66

  14

  110.175

  488.550

  49,81

  50,81

  15

  118.825

  481.650

  50,36

  51,36

  16

  120.250

  481.500

  49,36

  50,36

  17

  118.825

  481.350

  50,01

  51,01

  18

  111.000

  476.350

  46,95

  47,95

  19

  109.175

  474.600

  44,21

  45,21

  20

  110.750

  471.600

  45,68

  46,68

  21

  115.875

  468.125

  43,37

  44,37

  22

  111.800

  467.525

  44,14

  45,14

  23

  109.500

  468.025

  45,66

  46,66

  24

  106.000

  471.050

  46,00

  47,00

  25

  100.475

  472.525

  46,27

  47,27

Artikel 3. Vrijstellingen

 • 1 Gedurende de periode van 25 maart 2018 tot en met 16 april 2018 dat de Polderbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud geldt een vrijstelling dagelijks tussen 23:00 uur en 6:00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor:

  • a. starts van baan 36C en landingen op baan 18C (Zwanenburgbaan);

  • b. starts van baan 18L en landingen op baan 36R (Aalsmeerbaan).

 • 2 Gedurende de periode van 25 maart 2018 tot en met 16 april 2018 dat de Polderbaan niet bruikbaar is vanwege groot baanonderhoud geldt een vrijstelling dagelijks voor het gehele etmaal van de artikelen 3.1.1, eerste lid, en 3.1.3, eerste lid, van het LVB met betrekking tot de luchtverkeerwegen die voor vertrekkend verkeer vanaf baan 36C (Zwanenburgbaan) zijn aangewezen in bijlage 1 van het LVB op de kaarten 1/21 en 2/21.

 • 3 Gedurende de periode van 20 mei 2018 tot en met 4 juni 2018 dat de Buitenveldertbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud geldt dagelijks een vrijstelling tussen 23:00 uur en 6:00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB met betrekking tot landingen op baan 22 (Schiphol-Oostbaan).

 • 4 Gedurende de periode van 20 mei 2018 tot en met 4 juni 2018 dat de Buitenveldertbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud geldt een vrijstelling dagelijks tussen 23:00 en 6:00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor landingen op baan 24 (Kaagbaan).

 • 5 Het gebruik van baan 22 (Schiphol-Oostbaan) als landingsbaan overeenkomstig het derde lid kan slechts plaatsvinden indien geen van de andere banen als landingsbaan beschikbaar of bruikbaar is of indien het gebruik van een andere baan ertoe zou leiden dat deze baan tegelijkertijd als start- en als landingsbaan in gebruik zou zijn.

 • 6 Het gebruik van de Aalsmeerbaan als startbaan (baan 18L) overeenkomstig het eerste lid kan slechts plaatsvinden indien de Zwanenburgbaan (baan 18C) niet als startbaan beschikbaar of bruikbaar is of indien het gebruik van een andere baan ertoe zou leiden dat deze baan tegelijkertijd als start- en als landingsbaan in gebruik zou zijn.

 • 7 Het gebruik van de Aalsmeerbaan voor landingen overeenkomstig het eerste lid, kan slechts plaatsvinden indien de Kaagbaan niet bruikbaar is voor landingen omdat wordt voorzien dat de windlimieten, zoals geformuleerd in de luchtvaartgids, bladzijde AD2.EHAM-21, paragraaf 4.3.3, hoofdstuk EHAM, van de Aeronautical Information Publication, versie van 1 maart 2018, op deze baan worden overschreden, of vanwege andere meteorologische omstandigheden.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 25 maart 2018 en vervalt met ingang van 1 november 2018.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling groot onderhoud Polderbaan en Buitenveldertbaan.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga