Regeling beperking of verbod uitoefening burgerluchtverkeer in bepaalde gebieden 2018

Geldend van 29-03-2018 t/m heden

Regeling beperking of verbod uitoefening burgerluchtverkeer in bepaalde gebieden 2018

De Staatssecretaris van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 5.10, eerste en tweede lid, van de Wet luchtvaart en de artikelen 2, tweede lid, 5 en 19, eerste lid, onderdeel e, van het Besluit luchtverkeer 2014;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • AMC: Airspace Management Cell, organisatie die het civiel en militair gebruik van het luchtruim op elkaar afstemt;

 • AMC-Manageable Area: luchtruim dat enerzijds voor militaire en anderzijds voor civiele activiteiten kan worden gebruikt;

 • AMSL: above mean sea level, boven gemiddeld zeeniveau;

 • burgerluchtverkeer: alle luchtvaartactiviteiten van burgerluchtvaartuigen;

 • CBA: cross border area, een tijdelijk gedefinieerd stuk luchtruim (zie EHTRA en EHTSA hieronder) dat zich over internationale grenzen uitstrekt;

 • militair luchtverkeer: vluchten uitgevoerd onder militair gezag;

 • EHD: danger area (in de Amsterdam FIR), gedefinieerd stuk luchtruim in de Amsterdam FIR waarbinnen op aangekondigde tijden activiteiten plaatsvinden die een gevaar kunnen vormen voor vluchten in dit gebied;

 • EHP: prohibited area (in de Amsterdam FIR), gedefinieerd stuk luchtruim in de Amsterdam FIR waarbinnen vluchten niet zijn toegestaan;

 • EHR: restricted area (in de Amsterdam FIR), gedefinieerd stuk luchtruim in de Amsterdam FIR waarbinnen vluchten alleen voorwaardelijk zijn toegestaan;

 • EHTRA: temporary restricted airspace (in de Amsterdam FIR), gedefinieerd stuk luchtruim waarbinnen op aangekondigde tijden (militaire) vliegactiviteiten plaatsvinden die een gevaar kunnen vormen voor civiele vluchten;

 • EHTSA: temporary segregated area (in de Amsterdam FIR), luchtruimte met vastgestelde begrenzingen, waarvoor reserveren van luchtruimte is vereist, voor het exclusief gebruik door specifieke gebruikers gedurende een vastgestelde tijdsperiode;

 • FIR: flight information region, vluchtinformatiegebied;

 • FL: flight level, vliegniveau;

 • ft: feet, voet;

 • MilATCC Schiphol: Military Air Traffic Control Centre Schiphol, belast met de luchtverkeersdienstverlening aan en de coördinatie van het militaire luchtverkeer en delen van het burgerluchtverkeer;

 • NOTAM: Notice to Airmen, een bericht aan luchtvarenden gedistribueerd via een communicatienetwerk voor luchtverkeersdiensten met inlichtingen over de instelling, toestand of verandering van enige luchtvaartfaciliteit, -dienstverlening, -procedure of -gevaar, waarvan het noodzakelijk is dat personen die betrokken zijn bij de vluchtvoorbereiding en -uitvoering daarvan tijdig kennis nemen;

 • RPAS: remotely piloted aircraft system, op afstand bestuurd luchtvaartuig (remotely piloted aircraft, RPA), onbemand, niet zijnde een modelluchtvaartuig, het daarbij horend grondstation, het vereiste besturingssysteem en andere in het type-ontwerp gespecificeerde componenten.

Artikel 2. Militaire oefengebieden

 • 1 Burgerluchtverkeer is verboden in het volgende gebied:

  EHR 3 (Oldebroek)

  het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

  52°23'00.00"N 005°50'00.00"E;

  52°21'30.00"N 005°52'30.00"E;

  52°24'30.00"N 006°01'00.00"E;

  52°27'00.00"N 006°00'00.00"E;

  terug naar beginpunt;

  tot 3.000 ft AMSL, dagelijks van 00.00 uur tot 24.00 uur lokale tijd.

 • 2 Behoudens toestemming van MilATCC Schiphol is burgerluchtverkeer verboden in de volgende gebieden op maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 24.00 uur lokale tijd en op vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur lokale tijd of incidenteel op per NOTAM bekendgemaakte andere hoogten, dagen en tijden:

  • a. EHR 3A (Oldebroek)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°23'00.00"N 005°50'00.00"E;

   52°21'30.00"N 005°52'30.00"E;

   52°24'30.00"N 006°01'00.00"E;

   52°27'00.00"N 006°00'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van 3.000 ft AMSL tot FL 185;

  • b. EHR 4 (Vliehors)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°10'12.59"N 004°46'21.14"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°07'01.98"N 004°56'02.41"E;

   53°11'00.00"N 004°51'24.00"E;

   terug naar beginpunt;

   tot FL 065;

  • c. EHR 4B (Vliehors)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°09'43.06"N 005°06'58.79"E;

   53°02'40.00"N 005°15'00.00"E;

   52°58'09.00"N 005°06'22.00"E;

   53°07'01.98"N 004°56'02.41"E;

   tegen de klok in met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) terug naar beginpunt;

   tot 4.000 ft AMSL;

  • d. EHR 4C (Vliehors)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°02'40.00"N 005°15'00.00"E;

   52°52'40.00"N 005°21'30.00"E;

   52°51'30.00"N 005°15'30.00"E;

   52°59'05.07"N 005°08'08.93"E;

   terug naar beginpunt;

   van 1.000 ft AMSL tot 2000 ft AMSL;

  • e. EHR 4D (Vliehors)

   het gebied, begrensd door een lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°15'00.00"N 004°37'01.38"E;

   langs de parallel naar

   53°15'00.00"N 004°43'40.92"E;

   tegen de klok in met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°10'12.59"N 004°46'21.14"E;

   53°09'17.00"N 004°40'28.00"E;

   53°11'06.00"N 004°38'07.51"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 12 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) terug naar beginpunt;

   tot 1.500 ft AMSL;

  • f. EHR 4F (Vliehors)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°21'58.90"N 004°40'44.58"E;

   53°19'39.51"N 004°46'10.31"E;

   tegen de klok in met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°15'00.00"N 004°43'40.92"E;

   langs de parallel naar

   53°15'00.00"N 004°37'01.38"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 12 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) terug naar beginpunt;

   tot 5000 ft AMSL;

  • g. EHR 8 (Den Helder)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°57'42.00"N 004°44'25.00"E;

   52°52'00.00"N 004°43'00.00"E;

   52°47'00.00"N 004°41'00.00"E;

   52°45'00.00"N 004°32'00.00"E;

   52°46'30.00"N 004°26'00.00"E;

   52°49'00.00"N 004°21'00.00"E;

   53°05'00.00"N 004°21'00.00"E;

   53°06'10.00"N 004°30'56.00"E;

   53°02'59.00"N 004°40'46.00"E;

   terug naar beginpunt;

   tot FL 065;

  • h. EHR 9 (Harskamp)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°11'30.00"N 005°47'00.00"E;

   52°09'30.00"N 005°52'50.00"E;

   52°07'30.00"N 005°52'50.00"E;

   52°06'40.00"N 005°45'45.00"E;

   52°09'20.00"N 005°44'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   tot 5.900 ft AMSL;

  • i. EHR 61 (Arnhemse Heide)

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 300 meter vanuit positie 52°02'29.00"N 005°55'04.00"E;

   tot 1.000 ft AMSL;

  • j. EHR 62 (Reek)

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 1 nautische mijl vanuit positie 51°43'42.00"N 005°41'33.00"E;

   tot 1.000 ft AMSL;

  • k. EHR 63 (Riel)

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 1 nautische mijl vanuit positie 51°30'00.00"N 004°59'47.00"E;

   tot 1.000 ft AMSL.

 • 3 Behoudens toestemming van MilATCC Schiphol is burgerluchtverkeer verboden in de volgende gebieden gedurende de dagen en tijden die telkens per NOTAM worden bekendgemaakt:

  • a. EHTSA 1A (De Peel A)

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 6,5 nautische mijlen vanuit positie 51°31'02.20"N 005°51'20.30"E;

   tot een in de NOTAM aan te geven maximum van FL 195;

  • b. EHTSA 1B (De Peel B)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51°31'11.56"N 006°01'44.49"E;

   51°20'00.00"N 006°02'09.00"E;

   51°15'10.00"N 005°57'00.00"E;

   51°15'20.00"N 005°48'50.00"E;

   51°20'00.00"N 005°42'08.95"E;

   51°28'01.84"N 005°42'08.95"E;

   tegen de klok in met een boog (straal van 6,5 nautische mijlen vanuit positie 51°31'02.20"N 005°51'20.30"E) terug naar beginpunt;

   van 1.200 ft AMSL tot 2.500 ft AMSL;

  • c. EHR 2 (Marnewaard)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°24'41.00"N 006°14'09.00"E;

   53°25'33.00"N 006°14'56.00"E;

   53°26'02.00"N 006°19'55.00"E;

   53°24'09.00"N 006°20'08.00"E;

   53°24'03.00"N 006°15'16.00"E;

   terug naar beginpunt;

   tot een in de NOTAM aan te geven maximum van 11.700 ft AMSL;

  • d. EHR 2A (Marnewaard A)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°25'21.12"N 006°28'46.39"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°23'00.00"N 006°16'00.00"E) naar

   53°23'07.98"N 006°29'21.48"E;

   53°15'16.66"N 006°12'35.42"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°23'00.00"N 006°16'00.00"E) naar

   53°23'59.32"N 006°02'44.44"E;

   terug naar beginpunt;

   tot een in de NOTAM aan te geven maximum van FL 195;

  • e. EHR 2B (Marnewaard B)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°25'17.00"N 006°27'25.00"E;

   53°23'32.00"N 005°54'26.00"E;

   53°23'00.00"N 005°51'30.00"E;

   53°10'00.00"N 006°02'00.00"E;

   53°09'59.77"N 006°04'17.14"E;

   53°24'37.00"N 006°36'30.00"E;

   53°27'28.28"N 006°40'32.88"E;

   53°25'21.12"N 006°28'46.39"E;

   terug naar beginpunt;

   van 1.200 ft AMSL tot 2.500 ft AMSL;

  • f. EHR 2C (Marnewaard C)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°27'49.00"N 006°45'16.00"E;

   53°26'41.00"N 006°51'32.00"E;

   53°25'24.47"N 006°52'11.72"E;

   53°21'12.00"N 006°52'24.00"E;

   53°14'58.00"N 006°23'59.00"E;

   53°09'57.00"N 006°20'03.00"E;

   53°09'59.77"N 006°04'17.14"E;

   53°24'37.00"N 006°36'30.00"E;

   53°27'28.28"N 006°40'32.88"E;

   terug naar beginpunt;

   van 1.200 ft AMSL tot 2.500 ft AMSL;

  • g. EHR 3B (Oldebroek high)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°23'00.00"N 005°50'00.00"E;

   52°21'30.00"N 005°52'30.00"E;

   52°24'30.00"N 006°01'00.00"E;

   52°27'00.00"N 006°00'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 185 tot een in de NOTAM aangegeven maximum van FL 365;

  • h. EHTRA 14 (Drente)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°57'15.50"N 007°11'15.30"E;

   langs de Nederlands-Duitse grens naar

   52°19'56.00"N 007°03'20.00"E;

   52°18'11.00"N 006°46'27.00"E;

   52°28'08.00"N 006°28'30.00"E;

   52°38'21.00"N 006°20'00.00"E;

   52°42'17.00"N 006°20'00.00"E;

   52°42'52.00"N 006°33'08.00"E;

   52°52'10.00"N 006°30'13.00"E;

   52°52'28.00"N 006°30'42.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van 2000 ft AMSL tot FL 065;

  • i. EHTRA 14B (Drente)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°52'59.23"N 006°35'00.28"E;

   52°55'03.30"N 006°52'20.59"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 52°48'12.00"N 006°45'34.00"E) terug naar beginpunt;

   tot 2000 ft AMSL;

  • j. EHTRA 14C (Drente)

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 6 nautische mijlen vanuit positie 52°36'09.00"N 006°33'14.00"E;

   tot 2000 ft AMSL;

  • k. EHD 41A

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°05'00.00"N 003°45'00.00"E;

   53°13'00.00"N 003°45'00.00"E;

   langs de parallel naar

   53°13'00.00"N 004°10'00.00"E;

   53°05'00.00"N 004°10'00.00"E;

   langs de parallel terug naar beginpunt;

   tot FL 055;

  • l. EHD 41B

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°05'00.00"N 003°37'00.00"E;

   53°13'00.00"N 003°37'00.00"E;

   langs de parallel naar

   53°13'00.00"N 003°45'00.00"E;

   53°05'00.00"N 003°45'00.00"E;

   langs de parallel terug naar beginpunt;

   tot FL 055;

  • m. EHD 41C

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°05'00.00"N 004°10'00.00"E;

   53°13'00.00"N 004°10'00.00"E;

   langs de parallel naar

   53°13'00.00"N 004°18'00.00"E;

   53°05'00.00"N 004°18'00.00"E;

   langs de parallel terug naar beginpunt;

   tot FL 055;

  • n. EHD 41D

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°05'00.00"N 003°45'00.00"E;

   53°13'00.00"N 003°45'00.00"E;

   langs de parallel naar

   53°13'00.00"N 004°10'00.00"E;

   53°05'00.00"N 004°10'00.00"E;

   langs de parallel terug naar beginpunt;

   van FL 055 tot een in de NOTAM aan te geven maximum van FL 660;

  • o. EHD 42

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   54°00'00.00"N 004°46'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°00'00.00"N 006°06'26.00"E;

   53°51'06.00"N 006°13'58.00"E;

   53°37'38.00"N 005°06'00.00"E;

   53°36'00.00"N 004°46'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   tot een in de NOTAM aan te geven maximum van FL 660;

  • p. EHR 49 (Breezanddijk)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°01'03.00"N 005°12'32.00"E;

   52°53'45.00"N 005°16'00.00"E;

   52°53'29.00"N 005°11'11.00"E;

   52°48'39.00"N 005°10'16.00"E;

   52°48'47.00"N 005°07'33.00"E;

   52°50'53.00"N 005°07'49.00"E;

   52°56'00.00"N 005°03'33.00"E;

   terug naar beginpunt;

   tot 19.500 ft AMSL of een andere in de NOTAM aan te geven hoogte;

  • q. EHTSA 50 (Marne, RPAS)

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 1,7 nautische mijl vanuit positie 53°23'30.60"N 006°15'28.05"E;

   tot 600 ft AMSL;

  • r. EHTSA 51 (De Haar, RPAS)

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 0,875 nautische mijl vanuit positie 52°56'46.34"N 006°31'16.75"E;

   tot 600 ft AMSL;

  • s. EHTSA 52 (Havelte, RPAS)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°48'07.33"N 006°10'31.07"E;

   52°49'03.91"N 006°12'59.85"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 1,2 nautische mijl vanuit positie 52°48'03.00"N 006°14'02.88"E) naar

   52°46'55.12"N 006°14'41.94"E;

   52°46'20.04"N 006°11'56.22"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 1 nautische mijl vanuit positie 52°47'16.59"N 006°11'23.62"E) terug naar beginpunt;

   tot 600 ft AMSL;

  • t. EHTSA 53 (Beekhuizerzand, RPAS)

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 1 nautische mijl vanuit positie 52°19'54.77"N 005°40'28.68"E;

   tot 600 ft AMSL;

  • u. EHTSA 54 (Ermelosche Heide, RPAS)

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 1,06 nautische mijl vanuit positie 52°17'24.07"N 005°40'49.93"E;

   tot 600 ft AMSL;

  • v. EHTSA 55A (Vlasakkers, RPAS)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°08'55.83"N 005°17'47.18"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 1 nautische mijl vanuit positie 52°08'15.77"N 005°18'59.60"E) naar

   52°07'22.59"N 005°18'14.73"E;

   terug naar beginpunt;

   tot 600 ft AMSL;

  • w. EHTSA 55B (Vlasakkers, RPAS)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°07'22.59"N 005°18'14.73"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 1 nautische mijl vanuit positie 52°08'15.77"N 005°18'59.60"E) naar

   52°08'55.83"N 005°17'47.18"E;

   terug naar beginpunt;

   tot 600 ft AMSL;

   de EHTSA 55B kan niet gelijktijdig worden geactiveerd met zweefvliegactiviteiten op Soesterberg;

  • x. EHTSA 56 (Leusderheide, RPAS)

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 1,2 nautische mijl vanuit positie 52°06'22.27"N 005°20'28.78"E;

   tot 600 ft AMSL;

  • y. EHTSA 57 (Rucphense Heide, RPAS)

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 1 nautische mijl vanuit positie 51°30'43.29"N 004°32'11.25"E;

   tot 600 ft AMSL;

  • z. EHTRA 58 (Regte Heide)

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 2 nautische mijlen vanuit positie 51°30'45.00"N 005°01'40.00"E;

   tot een in de NOTAM aangegeven maximum van FL 245;

  • aa. EHTRA 59 (Leusderheide)

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 2 nautische mijlen vanuit positie 52°06'14.00"N 005°20'34.00"E;

   tot een in de NOTAM aangegeven maximum van FL 130;

  • bb. EHR 64 (Kruispeel/Achterbroek)

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 300 meter vanuit positie 51°12'52.84"N 005°37'59.58"E;

   tot 1.000 ft AMSL;

  • cc. EHTRA 72 (Wamel) AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51°54'38.00"N 005°30'35.00"E;

   51°52'00.00"N 005°40'40.00"E;

   51°49'13.00"N 005°40'44.00"E;

   51°43'52.00"N 005°22'56.00"E;

   51°52'00.00"N 005°17'32.00"E;

   51°54'11.00"N 005°22'48.00"E;

   terug naar beginpunt;

   tot FL 195;

  • dd. EHTRA 80 (Deelen High) AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 6,5 nautische mijlen vanuit positie 52°03'35.02"N 005°52'18.97"E;

   van 3.000 ft AMSL tot FL 065;

  • ee. EHTRA 81 (Maas/Waal) AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51°53'58.99"N 005°33'26.32"E;

   51°52'31.87"N 005°34'47.79"E;

   51°52'19.76"N 005°37'16.51"E;

   51°48'00.40"N 005°39'00.31"E;

   51°46'59.97"N 005°34'59.93"E;

   51°47'30.07"N 005°32'30.07"E;

   51°46'59.97"N 005°28'59.79"E;

   51°45'00.44"N 005°28'59.79"E;

   51°45'00.41"N 005°20'13.29"E;

   51°44'47.75"N 005°19'29.50"E;

   51°44'37.65"N 005°19'02.93"E;

   51°44'18.74"N 005°18'21.24"E;

   51°44'09.90"N 005°17'53.45"E;

   51°44'10.07"N 005°17'36.94"E;

   51°44'19.66"N 005°17'06.45"E;

   51°44'21.74"N 005°16'46.05"E;

   51°44'19.14"N 005°15'56.79"E;

   51°44'02.09"N 005°15'23.33"E;

   51°43'59.29"N 005°15'06.15"E;

   51°43'59.80"N 005°14'42.65"E;

   51°44'26.16"N 005°13'49.49"E;

   51°44'34.72"N 005°13'12.56"E;

   51°44'32.32"N 005°12'52.42"E;

   51°44'26.54"N 005°12'26.74"E;

   51°44'22.22"N 005°11'59.54"E;

   51°44'22.91"N 005°11'32.97"E;

   51°44'29.07"N 005°11'03.87"E;

   51°44'32.32"N 005°10'36.45"E;

   51°44'31.98"N 005°09'53.09"E;

   51°44'20.51"N 005°08'27.76"E;

   51°44'06.48"N 005°07'09.98"E;

   51°43'53.30"N 005°06'18.79"E;

   51°43'26.90"N 005°05'15.36"E;

   51°43'15.48"N 005°05'01.07"E;

   51°42'51.42"N 005°04'31.87"E;

   51°42'39.65"N 005°04'00.40"E;

   51°42'34.52"N 005°03'43.79"E;

   51°42'29.17"N 005°03'18.78"E;

   51°42'25.96"N 005°02'45.38"E;

   51°42'24.78"N 005°02'18.63"E;

   51°42'25.32"N 005°01'54.85"E;

   51°42'26.92"N 005°01'23.03"E;

   51°42'31.52"N 005°00'40.71"E;

   51°42'33.88"N 005°00'26.55"E;

   51°42'36.01"N 004°59'50.01"E;

   51°42'40.40"N 004°59'15.73"E;

   51°42'32.60"N 004°58'07.18"E;

   51°42'23.18"N 004°57'33.44"E;

   51°42'24.04"N 004°56'56.37"E;

   51°42'31.14"N 004°55'53.44"E;

   51°42'44.78"N 004°54'58.17"E;

   51°42'49.94"N 004°54'24.60"E;

   51°42'55.27"N 004°54'06.77"E;

   51°43'01.04"N 004°53'54.53"E;

   51°43'31.85"N 004°53'57.32"E;

   51°43'51.74"N 004°54'42.44"E;

   51°44'31.10"N 004°55'26.15"E;

   51°45'16.77"N 004°55'59.02"E;

   51°45'50.89"N 004°56'04.62"E;

   51°46'15.70"N 004°56'06.37"E;

   51°47'20.52"N 004°56'23.50"E;

   51°47'45.97"N 004°56'19.83"E;

   51°48'40.73"N 004°57'53.03"E;

   51°49'03.94"N 004°59'35.49"E;

   51°49'10.93"N 005°00'24.83"E;

   51°48'52.25"N 005°02'14.91"E;

   51°49'29.60"N 005°04'49.16"E;

   51°49'28.94"N 005°05'35.96"E;

   51°48'46.54"N 005°07'34.61"E;

   51°48'43.46"N 005°08'28.01"E;

   51°48'55.11"N 005°09'55.90"E;

   51°48'48.52"N 005°10'59.84"E;

   51°48'30.50"N 005°13'10.14"E;

   51°48'55.77"N 005°14'52.53"E;

   51°49'19.50"N 005°18'14.68"E;

   51°49'15.32"N 005°18'51.37"E;

   51°48'57.30"N 005°19'27.41"E;

   51°48'37.75"N 005°19'47.62"E;

   51°48'20.61"N 005°20'07.18"E;

   51°48'07.65"N 005°20'55.30"E;

   51°48'13.40"N 005°21'47.81"E;

   51°49'13.12"N 005°22'49.12"E;

   51°50'39.48"N 005°24'46.45"E;

   51°52'09.56"N 005°25'39.62"E;

   51°52'59.88"N 005°26'39.39"E;

   51°53'15.70"N 005°27'45.09"E;

   51°53'17.90"N 005°30'39.99"E;

   terug naar beginpunt;

   tot 3.000 ft AMSL;

  • ff. EHTRA 82 (Zaltbommel) AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51°43'00.00"N 004°53'00.00"E;

   51°49'00.00"N 004°56'00.00"E;

   51°53'00.00"N 005°30'00.00"E;

   51°47'00.00"N 005°30'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   tot 2.500 ft AMSL;

  • gg. EHTRA 83 (Ginkel) AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 5 nautische mijlen vanuit positie 52°02'00.00"N 005°43'00.00"E;

   tot 3.000 ft AMSL;

  • hh. EHTRA 84 (Uddel) AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°10'00.00"N 005°38'00.00"E;

   52°15'41.50"N 005°39'08.20"E;

   52°20'00.00"N 005°40'00.00"E;

   52°20'00.00"N 005°55'00.00"E;

   52°10'00.00"N 005°53'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   tot 3.000 ft AMSL.

 • 4 De volgende gebieden zijn AMC-Manageable Areas van maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 24.00 uur lokale tijd en op vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur lokale tijd of incidenteel op andere per NOTAM bekendgemaakte hoogten, dagen en tijden. Indien deze gebieden binnen de gestelde tijden zijn geactiveerd door de AMC, is burgerluchtverkeer aldaar verboden, behoudens toestemming van MilATCC Schiphol:

  • a. EHD 01 AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   55°00'00.00"N 005°00'00.00"E;

   langs de parallel naar

   55°00'00.00"N 005°34'00.00"E;

   54°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°30'00.00"N 004°32'09.45"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 055 tot een maximum van FL 660;

  • b. EHD 02 AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   55°00'00.00"N 005°34'00.00"E;

   langs de parallel naar

   55°00'00.00"N 006°30'00.00"E;

   54°30'00.00"N 006°30'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 055 tot een maximum van FL 660;

  • c. EHD 03 AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   54°30'00.00"N 004°32'09.45"E;

   langs de parallel naar

   54°30'00.00"N 004°46'00.00"E;

   54°00'00.00"N 004°46'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°00'00.00"N 004°05'04.96"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 055 tot een maximum van FL 660;

  • d. EHD 04 AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   54°30'00.00"N 004°46'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   54°00'00.00"N 005°34'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°00'00.00"N 004°46'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 055 tot een maximum van FL 660;

  • e. EHD 05 AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   54°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°30'00.00"N 006°30'00.00"E;

   54°00'00.00"N 006°30'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°00'00.00"N 005°34'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 055 tot een maximum van FL 660;

  • f. EHD 06 AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   54°00'00.00"N 004°05'04.96"E;

   langs de parallel naar

   54°00'00.00"N 004°46'00.00"E;

   53°30'00.00"N 004°46'00.00"E;

   langs de parallel naar

   53°30'00.00"N 003°38'44.30"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 055 tot een maximum van FL 660;

  • g. EHD 07 AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   54°00'00.00"N 004°46'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°00'00.00"N 005°34'00.00"E;

   53°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   53°26'24.00"N 005°10'00.00"E;

   53°22'29.07"N 004°52'20.47"E;

   tegen de klok in met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°19'39.51"N 004°46'10.31"E;

   53°19'43.93"N 004°46'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 055 tot een maximum van FL 660;

  • h. EHD 08 AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   54°00'00.00"N 005°34'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°00'00.00"N 006°30'00.00"E;

   53°40'00.00"N 006°30'00.00"E;

   53°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 055 tot een maximum van FL 660;

  • i. EHD 09 AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°30'00.00"N 003°38'44.30"E;

   langs de parallel naar

   53°30'00.00"N 004°46'00.00"E;

   53°19'43.39"N 004°46'00.00"E;

   53°19'39.51"N 004°46'10.31"E;

   tegen de klok in met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°15'00.00"N 004°43'40.92"E;

   langs de parallel naar

   53°15'00.00"N 004°37'01.38"E;

   tegen de klok in met een boog (straal van 12 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°11'06.00"N 004°38'07.51"E;

   53°09'17.00"N 004°40'28.00"E;

   53°06'10.00"N 004°30'56.00"E;

   53°05'00.00"N 004°21'00.00"E;

   52°48'19.15"N 004°21'00.00"E;

   53°03'20.00"N 003°44'00.00"E;

   53°27'54.91"N 003°36'56.03"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 055 tot een maximum van FL 660;

  • j. EHD 018 AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   55°00'00.00"N 005°00'00.00"E;

   langs de parallel naar

   55°00'00.00"N 006°30'00.00"E;

   53°40'00.00"N 006°30'00.00"E;

   53°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   53°26'24.00"N 005°10'00.00"E;

   53°22'29.07"N 004°52'20.47"E;

   tegen de klok in met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°19'39.51"N 004°46'10.31"E;

   53°19'43.93"N 004°46'00.00"E;

   53°30'00.00"N 004°46'00.00"E;

   langs de parallel naar

   53°30'00.00"N 003°38'44.30"E;

   54°00'00.00"N 004°05'04.96"E;

   54°30'00.00"N 004°32'09.45"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 055 tot een maximum van FL 660;

  • k. EUC SEA 1 AMC-Manageable Area (voorheen: CBA SEA 1)

   het Nederlandse deel van het gebied wordt begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   54°57'30.00"N 005°02'34.82"E;

   langs de parallel naar

   54°57'30.00"N 006°30'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°57'30.00"N 007°36'59.07"E;

   53°54'12.87"N 006°55'25.40"E;

   53°50'01.91"N 006°30'00.00"E;

   53°32'30.00"N 004°49'39.38"E;

   langs de parallel naar

   53°32'30.00"N 003°45'37.54"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 055 tot een in de NOTAM aan te geven maximum van FL 660;

  • l. EHR 4A (Vliehors) AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°10'12.59"N 004°46'21.14"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°07'01.98"N 004°56'02.41"E;

   53°11'00.00"N 004°51'24.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 065 tot FL 285;

  • m. EHR 4E (Vliehors) AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door een lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°11'06.00"N 004°38'07.51"E;

   53°30'00.00"N 004°20'00.00"E;

   langs de parallel naar

   53°30'00.00"N 005°10'00.00"E;

   53°16'44.82"N 005°10'00.00"E;

   tegen de klok in met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°15'00.00"N 004°43'40.92"E;

   langs de parallel naar

   53°15'00.00"N 004°37'01.38"E;

   tegen de klok in met een boog (straal van 12 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) terug naar beginpunt;

   van 10.000 ft AMSL tot FL 285;

  • n. EHR 8A (Den Helder) AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°57'42.00"N 004°44'25.00"E;

   52°52'00.00"N 004°43'00.00"E;

   52°47'00.00"N 004°41'00.00"E;

   52°45'00.00"N 004°32'00.00"E;

   52°46'30.00"N 004°26'00.00"E;

   52°49'00.00"N 004°21'00.00"E;

   53°05'00.00"N 004°21'00.00"E;

   53°06'10.00"N 004°30'56.00"E;

   53°02'59.00"N 004°40'46.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 065 tot een in de NOTAM aan te geven maximum van FL 660;

  • o. EHTRA 10A AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°40'00.00"N 006°30'00.00"E;

   53°33'38.00"N 006°36'24.00"E;

   53°31'22.00"N 006°40'20.00"E;

   53°30'15.00"N 006°44'30.00"E;

   53º24'37.00"N 006°36'30.00"E;

   52°48'02.89"N 005°17'10.78"E;

   52°43'30.00"N 004°33'40.00"E;

   52°45'25.00"N 004°28'03.00"E;

   52°48'19.15"N 004°21'00.00"E;

   53°05'00.00"N 004°21'00.00"E;

   53°06'10.00"N 004°30'56.00"E;

   53°09'17.00"N 004°40'28.00"E;

   53°11'06.00"N 004°38'07.51"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 12 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°15'00.00"N 004°37'01.38"E;

   langs de parallel naar

   53°15'00.00"N 004°43'40.92"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°22'29.07"N 004°52'20.47"E;

   53°26'24.00"N 005°10'00.00"E;

   53°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 095 tot een maximum van FL 660;

  • p. EHTRA 10B AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°40'00.00"N 006°30'00.00"E;

   53°33'38.00"N 006°36'24.00"E;

   53°31'22.00"N 006°40'20.00"E;

   53°30'15.00"N 006°44'30.00"E;

   53º24'37.00"N 006°36'30.00"E;

   52°48'02.89"N 005°17'10.78"E;

   52°43'30.00"N 004°33'40.00"E;

   52°45'25.00"N 004°28'03.00"E;

   52°48'19.15"N 004°21'00.00"E;

   53°05'00.00"N 004°21'00.00"E;

   53°06'10.00"N 004°30'56.00"E;

   53°09'17.00"N 004°40'28.00"E;

   53°11'06.00"N 004°38'07.51"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 12 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°15'00.00"N 004°37'01.38"E;

   langs de parallel naar

   53°15'00.00"N 004°43'40.92"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°22'29.07"N 004°52'20.47"E;

   53°26'24.00"N 005°10'00.00"E;

   53°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 065 tot FL 095;

  • q. EHTRA 11 AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°03'34.81"N 005°43'31.28"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 10 nautische mijlen vanuit positie 53°13'30.98"N 005°45'09.12"E) naar

   53°11'54.75"N 006°01'34.10"E;

   terug naar beginpunt;

   van 3.000 ft AMSL tot FL 095;

  • r. EHTRA 12 AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51°29'49.54"N 004°48'23.54"E;

   51°51'20.13"N 005°01'57.73"E;

   51°58'55.00"N 005°17'42.00"E;

   52°00'04.00"N 005°31'16.00"E;

   51°56'22.00"N 005°47'00.00"E;

   51°50'02.07"N 005°57'31.88"E;

   langs de Nederlands-Duitse grens naar

   51°14'45.88"N 006°04'54.01"E;

   51°15'20.98"N 005°33'24.80"E;

   langs de Nederlands-Duitse grens naar

   51°16'54.02"N 005°26'29.97"E;

   51°26'02.91"N 005°06'10.21"E;

   langs de Nederlands-Belgische grens naar

   51°26'52.00"N 005°00'18.06"E;

   langs de parallel naar

   51°26'52.00"N 004°49'24.66"E;

   langs de Nederlands-Belgische grens terug naar beginpunt;

   van FL 095 tot FL 285;

  • s. EHTRA 12A AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51°38'28.12"N 004°53'49.03"E;

   51°51'20.13"N 005°01'57.73"E;

   51°58'55.00"N 005°17'42.00"E;

   52°01'10.99"N 005°44'45.29"E;

   51°50'41.85"N 006°02'17.96"E;

   langs de Nederlands-Duitse grens naar

   51°14'45.88"N 006°04'54.01"E;

   51°14'54.61"N 005°57'44.46"E;

   51°15'38.94"N 005°53'10.31"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 285 tot FL 660;

  • t. EB TRA North B AMC-Manageable Area

   het Nederlandse deel van de grotendeels in België gelegen TRA North B wordt begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51°26'00.00"N 005°04'00.00"E;

   langs de Nederlands-Belgische grens naar

   51°16'00.00"N 005°27'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 095 tot FL 660.

 • 5 In de gebieden EHR 4 en EHR 4B wordt aan de gezagvoerders van militaire vliegtuigen, voor zover voor de militaire oefening noodzakelijk, vrijstelling verleend van het verbod om een VFR-vlucht uit te voeren beneden de bij of krachtens paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr. 923/2012 vastgestelde minimum vlieghoogte.

Artikel 3. Gebieden ten behoeve van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei

Ten behoeve van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei is om redenen van openbare orde en veiligheid en ongewenste beïnvloeding van gebeurtenissen op de grond het uitoefenen van het burgerluchtverkeer jaarlijks op 4 mei verboden in de volgende gebieden gedurende de daarbij aangegeven periode:

 • a. EHTSA 16 (Amsterdam/Dam)

  het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 2 nautische mijlen vanuit positie 52°22'00.00"N 004°54'00.00"E tot FL 055, van 18.55 tot 21.30 uur plaatselijke tijd en tot FL 145 van 19.58 tot 20.04 uur plaatselijke tijd;

 • b. EHTSA 17 (Apeldoorn/Loenen)

  het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 2 nautische mijlen vanuit positie 52°07'00.00"N 006°01'00.00"E tot FL 055, van 14.00 tot 15.00 uur plaatselijke tijd;

 • c. EHTSA 18 (Bloemendaal/Overveen)

  het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 2 nautische mijlen vanuit positie 52°24'00.00"N 004°37'00.00"E tot FL 055, van 19.30 tot 20.30 uur plaatselijke tijd;

 • d. EHTSA 19 (Rhenen/Grebbeberg)

  het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 2 nautische mijlen vanuit positie 51°57'30.00"N 005°35'30.00"E tot FL 055, van 19.10 tot 20.40 uur plaatselijke tijd.

Artikel 4. Gebieden ten behoeve van de herdenkingen op 15 augustus en 4 oktober en ten behoeve van ceremoniële langsvluchten

 • 1 Ten behoeve van de herdenking op 15 augustus is om redenen van openbare orde en veiligheid en ongewenste beïnvloeding van gebeurtenissen op de grond het uitoefenen van het burgerluchtverkeer jaarlijks op 15 augustus verboden binnen het gebied EHTSA 20 (Den Haag/Indisch monument), begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 2 nautische mijlen vanuit positie 52°55'49.00"N 004°17'33.00"E tot 3.000 ft AMSL, van 12.00 tot 16.00 uur plaatselijke tijd.

 • 2 Het verbod, genoemd in het eerste lid, is niet van toepassing op ceremoniële langsvluchten op initiatief van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 binnen het gebied en binnen de periode, genoemd in dat lid.

 • 3 De ceremoniële langsvluchten, bedoeld in het tweede lid, worden voorafgaand aangemeld door de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 bij de Inspectie Leefomgeving en Transport en uitgevoerd overeenkomstig de zichtvliegvoorschriften, bedoeld in deel 5 van de bijlage bij verordening (EU) nr. 923/2012.

 • 4 De routering en uitvoering van ceremoniële langsvluchten, bedoeld in het tweede lid, vinden zodanig plaats dat zo min mogelijk geluidsoverlast wordt veroorzaakt.

 • 5 In verband met de herdenking van de vliegramp in de Bijlmermeer op 4 oktober wordt in het gebied EHTSA 22 (Bijlmermeer), begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 3 nautische mijlen vanuit positie 52°19'08.00"N 004°58'32.00"E, het uitoefenen van het burgerluchtverkeer verboden tot FL 065, jaarlijks op 4 oktober van 18.00 uur tot 19.00 uur plaatselijke tijd.

 • 6 Ter bescherming van militaire luchtvaartuigen die deelnemen aan andere ceremoniële langsvluchten dan bedoeld in het tweede lid, wordt het uitoefenen van het burgerluchtverkeer voorts jaarlijks verboden in de gebieden:

  • a. EHTSA 23 (Margraten) met de laterale grenzen van 50°51'47.00"N 005°45'09.00"E naar 50°49'13.00"N 005°58'27.00"E, naar 50°45'30.00"N 005°56'39.00"E, naar 50°48'04.00"N 005°43'22.00"E en terug naar 50°51'47.00"N 005°45'09.00"E tot 3.000 ft AMSL, ten behoeve van de Margraten Memorial Day op de militaire begraafplaats in Margraten, op de laatste zondag van de maand mei;

  • b. EHTSA 24 (Soesterberg) met de laterale grenzen van 52°09'00.00"N 005°10'00.00"E naar 52°12'00.00"N 005°25'00.00"E, naar 52°04'00.00"N 005°25'00.00"E, naar 52°04'00.00"N 005°10'00.00"E en terug naar 52°09'00.00"N 005°10'00.00"E tot FL 090, ten behoeve van de Nationale Dodenherdenking op de voormalige vliegbasis Soesterberg op 4 mei en de 1-Juli herdenking van het Commando Luchtstrijdkrachten;

  • c. EHTSA 27 (Den Haag) met de laterale grenzen van 52°07'37.00"N 004°26'05.00"E naar 52°08'36.00"N 004°23'45.00"E, naar 52°05'14.00"N 004°16'24.00"E, naar 52°03'36.00"N 004°18'05.00"E, naar 52°06'30.00"N 004°24'21.00"E en terug naar 52°07'37.00"N 004°26'05.00"E tot 2000 ft AMSL, ten behoeve van de Nederlandse Veteranendag, op een zaterdag rond 29 juni;

  • d. EHTSA 28 (Roermond), het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 3 nautische mijlen vanuit positie 51°10'19.00"N 005°59'34.00"E tot 3.000 ft AMSL, ten behoeve van de herdenkingsplechtigheid bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in Roermond, op de eerste zaterdag van september.

 • 7 Het verbod, genoemd in het zesde lid, geldt slechts, indien dat per NOTAM bekend is gemaakt en gedurende de periode die in de NOTAM is genoemd.

Artikel 5. Gebieden ter bescherming van de nationale veiligheid

Ter bescherming van de nationale veiligheid is burgerluchtverkeer verboden in de volgende gebieden:

 • a. EHP 25 (Kasteel Drakensteijn)

  het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 1 nautische mijl vanuit positie 52°10'47.41"N 005°13'37.76"E;

  tot 2000 ft AMSL, dagelijks van 00.00 uur tot 24.00 uur lokale tijd;

 • b. EHP 26 (Koninklijke paleizen en regeringsgebouwen)

  het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

  52°03'43.00"N 004°18'20.00"E;

  52°06'25.00"N 004°24'20.00"E;

  52°07'37.00"N 004°26'03.00"E;

  52°08'36.00"N 004°23'50.00"E;

  52°05'17.00"N 004°16'27.00"E;

  terug naar beginpunt;

  tot 2000 ft AMSL, dagelijks van 00.00 uur tot 24.00 uur lokale tijd;

 • c. EHP 26A (Scheveningen)

  het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

  52°06'26.46"N 004°16'38.89"E;

  52°07'10.98"N 004°18'05.07"E;

  52°06'47.72"N 004°19'48.69"E;

  52°05'58.33"N 004°17'58.83"E;

  terug naar beginpunt;

  tot 2000 ft AMSL, dagelijks van 00.00 uur tot 24.00 uur lokale tijd.

Artikel 6. Vluchten uitgezonderd van de verboden

 • 1 Het verbod, genoemd in artikel 2, eerste lid (gebied EHR 3), is niet van toepassing op:

  • a. luchtvaartuigen van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke eenheid, en

  • b. helikopters die worden gebruikt voor spoedeisende hulpverlening door traumateams en het vervoer van slachtoffers of voor zoek- en reddingsacties.

 • 2 De verboden, genoemd in de artikelen 3 en 4, zijn niet van toepassing op:

  • a. luchtvaartuigen van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke eenheid;

  • b. helikopters die worden gebruikt voor spoedeisende hulpverlening door traumateams en het vervoer van slachtoffers of voor zoek- en reddingsacties.

 • 3 Het verbod, genoemd in artikel 5, onderdeel a (gebied EHP 25), is niet van toepassing op:

  • a. luchtvaartuigen van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke eenheid;

  • b. luchtvaartuigen die worden gebruikt ten behoeve van het vervoer van leden van het Koninklijk Huis, staatshoofden en ministers;

  • c. helikopters die worden gebruikt voor spoedeisende hulpverlening door traumateams en het vervoer van slachtoffers of voor zoek- en reddingsacties.

 • 4 Het verbod, genoemd in artikel 5, onderdelen b (gebied EHP 26) en c (gebied EHP 26A), is niet van toepassing op:

  • a. luchtvaartuigen van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke eenheid;

  • b. luchtvaartuigen die worden gebruikt ten behoeve van het vervoer van leden van het Koninklijk Huis, staatshoofden en ministers;

  • c. helikopters die worden gebruikt voor spoedeisende hulpverlening door traumateams en het vervoer van slachtoffers of voor zoek- en reddingsacties;

  • d. ambulancevluchten voor het Medisch Centrum Haaglanden Westeinde in Den Haag;

  • e. vluchten door civiel geregistreerde historische militaire luchtvaartuigen die deelnemen aan de luchtvaartvertoning ter gelegenheid van de Nederlandse Veteranendag.

 • 5 Aan de gezagvoerders van luchtvaartuigen die ondersteuning leveren aan Defensie, kan door de autoriteiten, genoemd in artikel 7, eerste lid, toestemming worden gegeven gebruik te maken van de gebieden, genoemd in artikel 2, eerste tot en met vierde lid. Aan de toestemming kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden.

Artikel 7. Coördinatie militaire oefeningen

 • 1 De hierna volgende autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de militaire oefeningen in de genoemde gebieden:

  • a. de Commandant Zeestrijdkrachten voor de gebieden EHR 8, EHR 8A, EHD 41A, EHD 41B, EHD 41C en EHD 41D;

  • b. de Commandant Landstrijdkrachten voor de gebieden EHR 2, EHR 3, EHR 3A, EHR 3B, EHR 9, EHR 49, EHTSA 50, EHTSA 51, EHTSA 52, EHTSA 53, EHTSA 54, EHTSA 55A, EHTSA 55B, EHTSA 56, EHTSA 57, EHTRA 59 en EHR 64;

  • c. de Commandant Luchtstrijdkrachten voor de gebieden EHD 01, EHD 02, EHD 03, EHD 04, EHD 05, EHD 06, EHD 07, EHD 08, EHD 09, EHD 018, EUC SEA 1, EHTSA 1A, EHTSA 1B, EHR 2A, EHR 2B, EHR 2C, EHR 4, EHR 4A, EHR 4B, EHR 4C, EHR 4D, EHR 4E, EHR 4F, EHTRA 10A, EHTRA 10B, EHTRA 11, EHTRA 12, EHTRA 12A, EHTRA 14, EHTRA 14B, EHTRA 14C, EHD 42, EHTRA 58, EHR 61, EHR 62, EHR 63, EHTRA 72, EHTRA 80, EHTRA 81, EHTRA 82, EHTRA 83, EHTRA 84 en EB TRA North B.

 • 2 Mede ten behoeve van de uitgifte van NOTAMs worden door de autoriteiten, genoemd in het eerste lid, coördinatoren aangewezen.

 • 3 Naar de vorengenoemde gebieden kan worden verwezen met de lettercijfercombinatie die boven de beschrijving is gesteld.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beperking of verbod uitoefening burgerluchtverkeer in bepaalde gebieden 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 maart 2018

De Staatssecretaris van Defensie,

B. Visser

Terug naar begin van de pagina