Besluit bekendmaking vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo 2018

[Regeling vervalt per 01-01-2023.]
Geldend van 01-05-2018 t/m heden

Bekendmaking van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 6 maart 2018, nr. 1320390, houdende vaststelling van het subsidieplafond van de Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor het kalenderjaar 2018

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo,

Besluit:

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob

Terug naar begin van de pagina