Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling formulieren landelijk register kinderopvang 2018

Geldend van 01-03-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 februari 2018, nr. 2018-0000024858, tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2018

Artikel 1

Als aanvraagformulieren voor exploitatie van een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, voor exploitatie van een gastouderbureau en voor exploitatie van een gastouderopvang, worden vastgesteld de bij deze regeling gevoegde bijlagen 1 tot en met 3.

Artikel 2

Als formulieren voor het doorgeven van wijzigingen aan de gemeente door een houder van een geregistreerd kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, voor het doorgeven van wijzigingen aan de gemeente door een houder van een geregistreerd gastouderbureau en voor het doorgeven van wijzigingen aan de gemeente door een houder van het geregistreerde gastouderbureau waarbij de voorziening van gastouderopvang is ingeschreven, worden vastgesteld de bij deze regeling gevoegde bijlagen 4 tot en met 6.

Artikel 3

De bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 november 2017, 2017-0000172908, tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2018, Stcrt. 2017, 64458, vervalt.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2018.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 februari 2018

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

T. van Ark

Bijlage 1. Behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 februari 2018 tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2018

Aanvraag Exploitatie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

Bijlage 259963.png
Bijlage 259964.png
Bijlage 259965.png
Bijlage 259966.png
Bijlage 259967.png

Bijlage 2. Behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 februari 2018 tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2018

Aanvraag Exploitatie gastouderbureau

Bijlage 259968.png
Bijlage 259969.png
Bijlage 259970.png
Bijlage 259971.png
Bijlage 259972.png

Bijlage 3. Behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid van 20 februari 2018 tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2018

Aanvraag Exploitatie gastouderopvang

Bijlage 259973.png
Bijlage 259974.png
Bijlage 259975.png
Bijlage 259976.png

Bijlage 4. Behorende bij artikel 2 van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 februari 2018 tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2018

Wijziging Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

Bijlage 259977.png
Bijlage 259978.png
Bijlage 259979.png
Bijlage 259980.png
Bijlage 259981.png
Bijlage 259982.png

Bijlage 5. Behorende bij artikel 2 van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 februari 2018 tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2018

Wijziging Gastouderbureau

Bijlage 259983.png
Bijlage 259984.png
Bijlage 259985.png
Bijlage 259986.png
Bijlage 259987.png
Bijlage 259988.png

Bijlage 6. Behorende bij artikel 2 van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 februari 2018 tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2018

Wijziging Gastouderopvang

Bijlage 259989.png
Bijlage 259990.png
Bijlage 259991.png
Bijlage 259992.png
Bijlage 259993.png