Besluit ondermandaat verlening registraties

Geldend van 30-03-2018 t/m heden

Besluit van het hoofd van de afdeling Stralingsbescherming en Crisismanagement van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming van 15 februari 2018, nr. ANVS-2018/1803, houdende verlening van ondermandaat aan medewerkers van de afdeling Stralingsbescherming en Crisismanagement (Besluit ondermandaat verlening registraties)

Het hoofd van de afdeling Stralingsbescherming en Crisismanagement van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

Gelet op artikel 5a van het Besluit mandaat- en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2017;

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat registraties

  • 2 Het in het eerste lid bedoelde ondermandaat is niet van toepassing op besluiten over de aanvraag om een registratie:

    • a. waarbij de registratie wordt geweigerd of,

    • b. waarvoor een apart besluit over de rechtvaardiging van de te registreren handeling nodig is.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van zes weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat verlening registraties.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Het hoofd van de afdeling Stralingsbescherming en Crisismanagement van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

M.J. Korse-Noordhoek

Terug naar begin van de pagina