Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden adviescommissie EFMZV 2017

Geldend van 01-04-2018 t/m heden

Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden adviescommissie EFMZV 2017

Enig artikel

  • 1 Voor het jaar 2017 wordt de arbeidsduurfactor voor de vergoeding voor de voorzitter van de adviescommissie EFMZV vastgesteld op 0,053.

  • 2 Voor het jaar 2017 wordt de arbeidsduurfactor voor de vergoeding voor de overige leden van de adviescommissie EFMZV vastgesteld op 0,031.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze,

M. Sonnema

Directeur-generaal van Agro en Natuur

Terug naar begin van de pagina